Giải bài luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? - tiếng việt 4 tập 2 trang 61

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai là gì? - trang 61 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu.

I. Nhận xét

1. Đọc các câu sau:

Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi:

- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này?

- Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.

Nguyễn Thị Ngọc Tú

2. Trong các câu trên, câu nào có dạng "Ai là gì?"

3. Xác định vị ngữ của câu vừa tìm được.

4. Những từ nào có thể làm vị ngữ trong câu "Ai là gì?'

Trả lời:

2. Trong các câu trên, câu có dạng "Ai là gì?" là:

  • Em là cháu bác Tự

3. Xác định vị ngữ của câu là:

Em // là cháu bác Tự

VN

4. Những từ có thể làm vị ngữ trong câu "Ai là gì?" là: danh từ (hoặc cụm danh từ).

II. Luyện tập

Câu 1. Tìm câu kể "Ai là gì?” trong các câu thơ sau. Xác định vị ngữ trong các câu đó.

Người là Cha, là Bác, là Anh

Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ.

Tố Hữu

Quê hương là chùm khế ngọt

Cho con trèo hái mỗi ngày.

Quê hương là đường đi học

Con về rợp bướm vàng bay.

Đỗ Trung Quân

Trả lời:

Câu kể Ai là gì và xác định vị ngữ của mỗi câu:

a. Người // là Cha, là Bác, là Anh

VN

b. Quê hương // là chùm khế ngọt

VN

Quê hương // là đường đi học

VN

Câu 2. Ghép những từ ngữ thích hợp ở cột A với cột B để tạo thành câu kể Ai là gì?

Trả lời:

Câu 3. Dùng các từ ngữ đã cho để đặt câu "Ai là gì?'

a. là một thành phố lớn

b. là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ

c. là nhà thơ

d. là nhà thơ lớn của Việt Nam

Trả lời:

a.Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn

b. Bắc Ninh là quê hương của những làn điệu dân ca quan họ

c. Xuân Quỳnh là nhà thơ

d. Nguyễn Du là nhà thơ lớn của Việt Nam


  • 32 lượt xem