Giải bài Ôn tập cuối học kì II tiết 7 trang 166 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Ôn tập cuối học kì II trang 166 sgk. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

BÀI LUYỆN TẬP

A. Đọc thầm

Gu-li-vơ ở xứ sở tí hon

Trong một lần đi biển, Gu-li-vơ tình cờ lạc vào xứ sở của người Li-li-pút tí hon. Anh được vua nước Li-li-pút mời ở lại và trở thành một người khổng lồ giữa những người chỉ bé bằng ngón tay cái. Dưới đây là câu chuyện của anh.

Một buổi sáng, ngài tổng tư lệnh bất ngờ đến thăm tôi. Đứng trên lòng bàn tay tôi, ngài báo tin nước láng giềng Bli-phút hùng mạnh đang tập trung hải quân bên kia eo biển, chuẩn bị kéo sang. Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch.

Thế là tôi đi ra bờ biển. Quan sát bằng ống nhòm, tôi thấy địch có độ năm mươi chiến hạm. Tôi bèn cho làm năm mưới móc sắt to, buộc vào dây cáp, rồi ra biển. Chưa đầy nửa giờ, tôi đã đến sát hạm đội địch. Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, nhảy ào xuống biển, bơi vào bờ. Tôi lấy dây cáp móc vào từng chiến hạm một rồi buộc rất cả đầu dây vào nhau, kéo về Li-li-pút.

Khỏi phải nói nhà vua mừng như thế nào. Ngài còn muốn nhân dịp này biến Bli-phút thành một tỉnh của nước ngài. Nhưng tôi cố thuyết phục ngài từ bỏ ý định ấy. Khoảng ba tuần sau, nước Bli-phút cử một đoàn đại biểu sang thương ượng và hai bên đã kí một hòa ước lâu dài.

Theo Xuýp ( Đỗ Đức Hiểu dịch)

B. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng

1. Nhân vật chính trong đoạn trích tên là gì?

A. Li-li-pút

B. Gu-li-vơ

C. Không có tên.

2. Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này?

A. Li-li-pút

B. Bli-phút

C. Li-li-pút, Bli-phút

3. Nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng?

A. Li-li-pút

B. Bli-phút

C. Cả hai nước

4. Vì sao trông thấy Gu-li-vơ, quân địch "phát khiếp"?

A. Vì thấy người lạ

B. Vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn

C. Vì Gu-li-vơ mang theo nhiều móc sắt.

5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút?

A. Vì Gu-li-vơ ghét chiến tranh xâm lược, yêu hòa bình

B. VÌ Gu-li-vơ ngại đánh nhau với quân địch

C. Vì Gu-li-vơ đang sống ở nước Bli-phút

6. Nghĩa của chữ hòa trong hòa ước giống nghĩa của chữ hòa nào dưới đây?

A. Hòa nhau

B. Hòa tan

C. Hòa bình

7. Câu Nhà vua ra lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch là loại câu gì?

A. Câu kể

B. Câu hỏi

C. Câu khiến

8. Trong câu Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, bộ phận nào là chủ ngữ?

A. Tôi

B. Quân trên tàu

C. Trông thấy


  • 14 lượt xem