Giải bài tập đọc: Chị em tôi - tiếng việt 4 tập 1 trang 59

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài tập đọc: Chị em tôi - tiếng việt 4 tập 1 trang 59. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục: chia làm 3 đoạn

 • Đoạn 1: Từ đầu đến “…tặc lưỡi cho qua.”

=> Nhiều lần cô chị đã nói dối ba

 • Đoạn 2: Từ “Cho đến một hôm…đến nên người”.

=> Cô em giúp chị tỉnh ngộ

 • Đoạn 3: Phần còn lại.

=> Sự thay đổi của cô chị

2. Chú thích:

 • Tặc lưỡi: bật lưỡi thành tiếng để tỏ ý bỏ qua, dù còn phân vân, áy náy
 • Yên vị: ngồi yên vào chỗ
 • Giả bộ: giả vờ
 • Im như phỗng: Không động cựa hoặc nói năng gì, như một bức tường
 • Cuồng phong: gió to, bão (nghĩa trong bài: cơn giận)
 • Ráng (tiếng Nam Bộ): cố gắng

3. Nội dung: Cô chị hay nói dối đã tỉnh ngộ nhờ sự giúp đỡ của cô em. Câu chuyện là lời khuyên học sinh không được nói dối. Nói dối là một tính xấu làm mất lòng tin, sự tín nhiệm, lòng tôn trọng của mọi người với mình.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Cô chị xin phép ba đi đâu?

Trả lời:

Cô xin phép đi học nhóm, nhưng cô không đi học nhóm mà đi chơi với bạn bè, đến nhà bạn, đi xem phim, hay la cà ngoài đường.

Câu 2: Vì sao mỗi lần nói dối, cô chị lại thấy ân hận ?

Trả lời:

Mỗi lần nói dối, cô chị lại thấy ân hận vì cô thương ba, biết mình đã phụ lòng tin của ba nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua vì cô đã quen nói dối.

Câu 3: Cô em đã làm gì để chị mình thôi nói dối?

Trả lời:

Để chị mình thôi nói dối, cô em cũng bắt trước chị nói dối ba là đi học nhóm nhưng lại đến rạp xem phim, lướt qua trước mặt chị, vờ làm như không thấy chị. Chị thấy em nói dối đi học lại vào rạp chiếu phim thì giận dữ bỏ về.

Câu 4: Vì sao cách làm của cô em giúp được chị tỉnh ngộ ?

Trả lời:

Cách làm của cô em giúp được chị tỉnh ngộ vì cô em làm giống chị, nói dối. Vì cô chị biết cô là tấm gướng xấu cho em. Cô sợ mình chểnh mảng học hành khiến ba buồn.


 • 20 lượt xem