Giải bài Tập đọc: Tiếng cười là liều thuốc bổ trang 153 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập đọc Tiếng cười là liều thuốc bổ - trang 153 sgk. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Câu 1: trang 154 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Phân tích cấu tạo của bài báo trên. Nêu ý chính của từng đoạn văn

Trả lời

Cấu tạo của bài báo:

Phần 1: Từ đầu...duy nhất biết cười => Mở bài: Đặc điểm quan trọng của tiếng cười của con người, phân biệt con người với các động vật khác.

Phần 2: Tiếp...tiết kiệm tiền cho nhà nước => Thân bài: Tiếng cười và tác dụng tốt của tiếng cười đối với cơ thể con người.

Phần 3: Còn lại => Kết bài: Khẳng định những người có tính hài hước sẽ sống lâu hơn.

Câu 2: trang 154 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Vì sao nói tiếng cười là liều thuốc bổ?

Trả lời

Tiếng cười là liều thuốc bổ vì:

  • Tốc độ thở của con người lên đến 100 ki-lô-mét một giờ, các cơ mặt được thư giãn thoải mái
  • Não tiết ra một chất làm người ta có cảm giác sảng khoái, thỏa mãn

Câu 3: trang 154 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Người ta tìm cách tạo ra tiếng cười cho bệnh nhân để làm gì?

Trả lời

Người ta tìm cách tạo ra tiếng cười cho bệnh nhân để:

  • Rút ngắn thời gian chữa bệnh
  • Tiết kiệm tiền cho nhà nước

Câu 4: trang 154 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Em rút ra được điều gì qua bài này? Hãy chọn ý đúng nhất:

a) Cần phải cười thật nhiều

b) Cần biết sống một cách vui vẻ

c) Nên cười đùa thoải mái trong bệnh viện

Trả lời

Em rút ra được là Cần biết sống một cách vui vẻ .


  • 27 lượt xem