Giải bài Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì?

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Luyện từ và câu Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? Tiếng Việt 4 tập 2. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Ghi nhớ

  • Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? chỉ sự vật được giới thiệu, nhận định ở vị ngữ.
  • Chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi: Ai? hoặc Con gì? Cái gì?
  • Chủ ngữ thường do danh từ (cụm danh từ) tạo thành.

2. Luyện tập

1. Đọc các câu sau:

- Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận đó.

- Vừa buồn mà lại vừa vui mới thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học trò.

a. Tìm câu kể "Ai là gì?"

b. Xác định chủ ngữ của các câu tìm được.

Trả lời:

a. Cả 4 câu đã cho đều là câu kể "Ai là gì?"

b. Xác định chủ ngữ và vị ngữ

- Văn hóa nghệ thuật / cũng là một mật trận

- Anh chị em/ là chiến sĩ mặt trận ấy

- Vừa buồn mà lại vừa vui / mới thực là nỗi niềm bông phượng.

- Hoa phượng / là hoa học trò.

2. Chọn từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu kể "Ai là gì?"

Trả lời:

Có thể ghép các từ ngữ như sau

- Bạn Lan là người Hà Nội.

- Người là vốn quý nhất.

- Cô giáo là người mẹ thứ hai của em.

- Trẻ em là tương lai của đất nước.

3. Đặt câu kể Ai là gì? với các từ ngữ sau làm chủ ngữ:

Trả lời:

Bạn Bích Vân là lớp trưởng lớp em.

Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam.

Dân tộc ta là dân tộc có lịch sử hơn bốn nghìn năm dựng và giữ nước.


  • 15 lượt xem