Giải bài tập đọc: Chú đất nung (tiếp) - tiếng việt 4 tập 1 trang 138

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài tập đọc: Chú đất nung (tiếp) - tiếng việt 4 tập 1 trang 138. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục bài chia làm 4 đoạn:

  • Đoạn 1: Hai người bột…đến tìm công chúa
  • Đoạn 2: Gặp công chúa…đến chạy trốn
  • Đoạn 3: Chiếc thuyền… đến se bột lại
  • Đoạn 4: Hai người bột…đến hết

2. Giọng đọc:

Đọc chậm rãi ở câu đầu, giọng hồi hộp,căng thẳng khi tả nỗi nguy hiểm mà nàng công chúa và chàng kĩ sĩ phải trải qua. Lời chàng kị sĩ và nàng công chúa lo lắng, căng thẳng khi gặp hoạn nạn, ngạc nhiên, khâm phục khi gặp lại Đất Nung. Lời Đất Nung: thẳng thắn, chân thành, bộc tuệch.

3. Nội dung:

Muốn làm một người có ích phải biết rèn luyện, không sợ gian khổ, khó khăn. Chú Đất Nung nhờ dám nung mình trong lửa nên đã trở thành người hữu ích, chịu được nắng mưa, cứu sống được hai người bột yếu đuối.

II. Hướng dẫn trả lời cuối bài

Câu 1: Kể lại tai nạn của hai người bột.

Trả lời:

Hai người bột sống trong lọ thủy tinh rất buồn chán. Lão chuột già cạy nắp tha nàng công chúa vào cống, chàng kị sĩ phi ngựa đi tìm nàng và bị chuột lừa vào cống. Hai người gặp nhau và cùng chạy trốn. Chẳng may họ bị lật thuyền, cả hai bị ngấm nước, nhũn cả chân tay.

Câu 2: Đất Nung đã làm gì khi thất hai người bột gặp nạn?

Trả lời:

Khi thấy hai người bột bị nạn, chú liền nhảy xuống, vớt họ lên bờ phơi nắng. Sở dĩ Đất Nung nhảy xuống cứu vì Đất Nung đã được nung trong lửa, chịu được nắng mưa, nên không sợ nước, không sợ bị nhũn chân tay khi gặp nước như hai người bột.

Câu 3: Theo em, câu nói cộc tuếch của Đất Nung có ý nghĩa gì?

Trả lời:

  • Câu nói đó có ý khuyên can con người ta muốn trở thành người có ích cần phải rèn luyện, chịu đựng được thử thách, khó khăn.
  • Câu nói của Đất Nung ngắn gọn thông cảm với hai người bột, chỉ sống trong lọ thủy tinh không chịu được thử thách.

Câu 4: Đặt thêm tên khác cho truyện.

Trả lời:

Những tên khác có thể đặt thêm cho truyện là:

  • Hãy tôi luyện trong lửa đỏ.
  • Có chịu rèn luyện mới trở nên hữu ích.

  • 11 lượt xem