Giải bài tập đọc: Mẹ ốm - tiếng việt 4 tập 1 trang 9

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài tập đọc: Mẹ ốm - tiếng việt 4 tập 1 trang 9. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung tác phẩm

1. Bài tập đọc

Mẹ ốm

Mọi hôm mẹ thích vui chơi
Hôm nay mẹ chẳng nói cười được đâu
Lá trầu khô giữa cơi trầu
Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay
Cánh màn khép lỏng cả ngày
Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa
Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan
Khắp người đau buốt, nóng ran
Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm
Người cho trứng, người cho cam
Và anh bác sĩ đã mang thuốc vào
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi
Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo
Vì con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con...

2. Luyện đọc:

  • Khổ 1,2: Giọng trầm buồn vì mẹ ốm.
  • Khổ 3: Giọng lo lắng do mẹ sốt cao, xóm làng đến thăm.
  • Khổ 4,5: Giọng vui hơn vì mẹ đã khỏe, em diễn trò cho mẹ xem
  • Khổ 6,7: Giọng thiết tha thể hiện lòng biết ơn của bạn nhỏ đối với mẹ.

=> Toàn bài: Giọng nhẹ nhàng, thể hiện tình cảm yêu thương sâu sắc của người con đối với mẹ.

3. Nội dung:

Bài thơ thể hiện tình cảm yêu thương sâu sắc và tấm lòng hiếu thảo biết ơn của bạn nhỏ với người mẹ bị ốm.

II. Luyện tập

Câu 1: Em hiểu những câu thơ sau muốn nói điều gì?

Lá trầu khô giữa cơi trầu

Truyện Kiều gấp lại trên đầu bấy nay

Cánh màn khép lỏng cả ngày

Ruộng vườn vắng mẹ cuốc cày sớm trưa

Trả lời:

Những câu thơ trên cho biết mẹ bạn nhỏ bị ốm: lá trầu khô vì mẹ không ăn được, truyện Kiều gấp lại vì mẹ không đọc được, mẹ ốm cũng không làm lụng được nên ruộng vườn bỏ trống không có ai chăm sóc.

Câu 2: Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào?

Trả lời:

Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ:

Mẹ ơi! Cô bác xóm làng đến thăm

Người cho trứng, người cho cam

Và anh bác sĩ đã mang thuốc vào

Câu 3: Những chi tiết nào trong bài thơ bộc lộ tình yêu thương sâu sắc của bạn nhỏ đối với mẹ?

Trả lời:

  • Bạn nhỏ xót thương mẹ:

Nắng mưa từ những ngày xưa
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan

Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi

Vì con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn

  • Bạn nhỏ mong mẹ sớm chóng khỏe:

Con mong mẹ khỏe dần dần

  • Bạn nhỏ không quản ngại, làm mọi điệu cho mẹ vui:

Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà

  • Bạn nhỏ thấy mẹ là người vô cùng có ý nghĩa đối với mình:

Mẹ là đất nước, tháng ngày của con...


  • 20 lượt xem