Giải bài tập đọc: Kéo co - tiếng việt 4 tập 1 trang 155

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài tập đọc: Kéo co - tiếng việt 4 tập 1 trang 155. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục: 3 đoạn

  • Đoạn 1: Từ đầu đến bên ấy thắng.

=> Giới thiệu cách chơi kéo co.

  • Đoạn 2: Hội làng Hữu Trấp đến xem hội.

=> Cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp.

  • Đoạn 3: Còn lại.

=> Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn.

2. Từ ngữ:

  • Thượng võ: tỏ ra có khí phách và lòng hào hiệp
  • Keo: lần tranh giành được thua bằng sức lực
  • Ganh đua: cố hết sức làm cho mình hơn mọi người

3. Nội dung: Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta cần được giữ gìn phát huy. Tuy nhiên, tục kéo co ở nhiều địa phương trên đất nước ta rất khác nhau.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi kéo co thế nào ?

Trả lời:

Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi kéo co là: Kéo co phải có hai đội, số người 2 đội phải bằng nhau, thành viên 2 đội nắm chung 1 sợi dây thừng dài. Kéo co phải đủ 3 keo. Mỗi đội kéo mạnh đội mình về sau vạch ngăn cách 2 đội. Đội nào kéo tuột được đội kia ngã sang vùng đất của đội mình nhiều keo hơn là thắng.

Câu 2: Hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp.

Trả lời:

Cuộc thi kéo co ở làng Hữu Trấp rất đặc biệt so với cách thi thông thường. Đó là cuộc thi giữa bên nam và bên nữ. Nam là phái mạnh thì phải khoẻ hơn nữ. Thế mà có năm bên nam thắng, có năm bên nam phải chịu thua bên nữ là phái yếu. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui vì không khí ganh đua rất sôi nổi, vui vì tiếng trống, tiếng reo hò, cổ vũ rất náo nhiệt của những người vây xung quanh.

Câu 3: Cách chơi kéo co của làng Tích Sơn có gì đặc biệt?

Trả lời:

Chơi kéo co ở làng Tích Sơn là cuộc thi giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số lượng mỗi bên không hạn chế. Có giáp thua keo đầu, keo sau đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn thế là chuyển bại thành thắng

Câu 4: Ngoài kéo co, em còn biết những trò chơi dân gian nào khác ?

Trả lời:

Ngoài kéo co, em còn biết những trò chơi dân gian khác như: Đấu vật, múa võ, đá cầu, chọi gà, thổi cơm thi, đua ghe ngo, nhảy bao bố, …


  • 32 lượt xem