Giải bài tập đọc: Dế mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp) - tiếng việt 4 tập 1 trang 15

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng - tiếng việt 4 tập 1 trang 12. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục bài chia làm 3 đoạn:

  • Đoạn 1: Bọn nhện…hung dữ.
  • Đoạn 2: Tôi cất…chày giã gạo.
  • Đoạn 3: Phần còn lại.

2. Chú giải:

  • Sừng sững: Dáng một vật to lớn đứng chắn ngang tầm nhìn.
  • Lủng củng: Lộn xộn, nhiều, không có trật tự ngăn nắp.

3. Nội dung:

Ca ngợi Dế Mèn có tấm lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức bất công, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối.

II. LHướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trận địa mai phục của bọn nhện đáng sợ như thế nào?

Trả lời:

Bọn nhện chăng tơ kín ngang đường, bố trí nhện gộc canh gác, tất cả nhà nhện núp kín trong các hang đá với dáng vẻ hung dữ.

Câu 2: Dế Mèn đã làm cách nào để bọn nhện phải sợ?

Trả lời:

Để bọn nhện phải sợ, Dế Mèn đã hành động: chủ động hỏi, lời lẻ rất oai, muốn nói chuyện với tên nhện chóp bu. Dế Mèn ra oai: Quay phắt lưng phóng càng đạp phanh phách.

Câu 3: Dế Mèn đã nói thế nào để bọn nhện nhận ra lẽ phải?

Trả lời:

Dế Mèn đã phân tích để nhận ra lẽ phải:

  • Bọn nhện giàu có, béo múp >< Món nợ của mẹ Nhà Trò bé tẹo, đã mấy đời.
  • Bọn nhện béo tốt >< đánh đập một cô gái yếu ớt.

Kết luận: Thật đáng xấu hổ? có phá hết vòng vây đi không?

Câu 4: Em thấy có thể tặng cho Dế Mèn danh hiệu nào trong số các danh hiệu sau đây:võ sĩ, tráng sĩ, chiến sĩ, hiệp sĩ, dũng sĩ, anh hùng? (Vì sao ?)

Trả lời:

Em thấy có thể tặng cho Dế Mèn danh hiệu hiệp sĩ vì Dè Mèn có hào khí, biết bênh vực kẻ yếu.


  • 16 lượt xem