Giải bài Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo) trang 143 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập đọc: Vương quốc vằng nụ cười (tiếp theo) - trang 143 sgk Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Câu 1: trang 144 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Cậu bế phát hiện ra những chuyện buồn cười ở đâu?

Trả lời

Cậu bé phát hiện ra những chuyện buồn cười ngay ở trong căn phòng:

  • Bệ hạ quên lau miệng sáng nay
  • Quả táo cắn dở đang căng phồng trong túi áo của quan coi vườn ngự uyển
  • Đứt dải rút vì bị thị vệ đuổi cuống quá

Câu 2: trang 144 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Vì sao những chuyện ấy buồn cười?

Trả lời

Những câu chuyện ấy buồn cười vì nó trái lẽ tự nhiên, chúng khác thường và dễ gây cười.

Câu 3: trang 144 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Tiếng cười thay đổi cuộc sống ở vương quốc u buồn như thế nào?

Trả lời

Tiếng cười đã thay đổi cuộc sống ở vương quốc u buồn rất lớn:

  • Đến đâu cũng gặp những gương mặt tươi tỉnh, rạng rỡ
  • Hoa bắt đầu nở
  • Chim bắt đầu hót
  • Tia nắng mặt trời nhảy múa và sỏi đá cũng biết reo vang dưới những bánh xe.

  • 27 lượt xem