Giải bài Tập đọc: Ăn "mầm đá" trang 157 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập đọc: Ăn "mầm đá" trang 157 sgk Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Câu 1: trang 158 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Vì sao chúa Trịnh muốn ăn món "mầm đá"?

Trả lời

Vì chúa Trịnh nghe tên món ăn là "mầm đá" thấy rất lạ nên muốn ăn thử

Câu 2: trang 158 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa như thế nào?

Trả lời

Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho chúa Trịnh:

  • Sai người đi lấy đá đem về ninh
  • Còn Quỳnh về nhà kiếm một lọ tương thật ngon, đề hai chứ "Đại phong" rồi giấy trong phủ chúa

Câu 3: trang 158 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Cuối cùng, chúa có được ăn "mầm đá" không? Vì sao?

Trả lời

Cuối cùng, chúa không được ăn "mầm đá" vì đá có hầm bao nhiêu lâu cũng không thể ăn được, và đây chỉ là một mẹo của Trạng Quỳnh để chúa đói lả đi, ăn ngon miệng hơn mà thôi.

Câu 4: trang 158 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Vì sao chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng?

Trả lời

Chúa ăn tương vẫn thấy ngon miệng vì lúc này chúa đã đói đến lả người đi rồi. Trước đây, chúa chỉ toàn ăn của ngon vật lạ, ăn đến no, lúc ăn thêm sẽ không thấy ngon miệng nữa.

Câu 5: trang 158 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Em có nhận xét gì về nhân vật Trạng Quỳnh?

Trả lời

Trạng Quỳnh là một người rất thông minh và dũng cảm.

  • Thông minh vì nghĩ ra được cách khiến chúa ăn ngon miệng hơn
  • Dũng cảm vì Trạng Quỳnh là người duy nhất dám lừa chúa, để chúa nhịn đói suốt cả một ngày

  • 28 lượt xem