Giải bài luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi - tiếng việt 4 tập 1 trang 137

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài luyện từ và câu: Luyện tập về câu hỏi - tiếng việt 4 tập 1 trang 137. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Câu 1: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây:

a. Hăng hái nhất và khoẻ nhất là bác cần trục.

b. Trước giờ học, chúng em thường rủ nhau ôn bài cũ.

c. Bến cảng lúc nào cũng đông vui.

d. Bọn trẻ xóm em hay thả diều ngoài chân đê.

Trả lời:

a. Hăng hái nhất và khoẻ nhất là bác cần trục.

 • Hăng hái nhất và khỏe nhất là ai?
 • Ai là người hăng hái nhất và khỏe nhất?

b. Trước giờ học, chúng em thường rủ nhau ôn bài cũ.

 • Trước giờ học, chúng em thường làm gì?
 • Chúng em thường làm gì trước giờ học?

c. Bến cảng lúc nào cũng đông vui.

 • Bến cảng như thế nào?
 • Bến cảng ra sao?

d. Bọn trẻ xóm em hay thả diều ngoài chân đê.

 • Bọn trẻ xóm em hay thả diều ở đâu?
 • Đâu là nơi bọn trẻ xóm em hay thả diều?

2. Đặt câu hỏi với mỗi từ sau: Ai, cái gì, làm gì, thế nào, vì sao, bao giờ và ở đâu

Trả lời:

Đặt câu hỏi như sau:

 • Ai là người ngoan ngoãn và học giỏi nhất lớp em?
 • Cái gì giúp em báo thức mỗi buổi sáng?
 • Ngày cuối tuần, em thường làm gì?
 • Khi nhỏ, chữ viết của Cao Bá Quát thế nào?
 • Vì sao chúng ta phải chăm chỉ học tập?
 • Bao giờ lớp mình lao động nhỉ?
 • Quê hương em ở đâu?

3. Tìm từ nghi vấn trong các câu hỏi dưới đây:

a. Có phải chú bé Đất trở thành chú Đất Nung không ?

b. Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung, phải không ?

c. Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung à ?

Trả lời:

a. Có phải chú bé Đất trở thành chú Đất Nung không ?

=> Từ nghi vấn: "có phải"

b. Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung, phải không ?

=> Từ nghi vấn: "phải không"

c. Chú bé Đất trở thành chú Đất Nung à ?

=> Từ nghi vấn: "à"

4. Với mỗi từ hoặc cặp từ nghi vấn vừa tìm được, đặt một câu hỏi

Trả lời:

 • Từ "có phải": Có phải Lan là người học giỏi nhất lớp bạn không?
 • Từ "phải không": Tuần trước, gia đình bạn vừa đi chơi Nha Trang phải không?
 • Từ "à": Tuấn Anh đá bóng giỏi lắm à?

5. Trong các câu dưới đây, câu nào không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi ?

a. Bạn có thích chơi diều không ?

b. Tôi không biết bạn có thích chơi diều không ?

c. Hãy cho tôi biết bạn thích trò chơi nào nhất

d. Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy ?

e. Thử xem ai khéo tay hơn nào ?

Trả lời:

Câu là câu hỏi là:

a. Bạn có thích chơi diều không ?

d. Ai dạy bạn làm đèn ông sao đấy ?

Câu không được dùng dấu chấm hỏi là:

b. Tôi không biết bạn có thích chơi diều không ?

c. Hãy cho tôi biết bạn thích trò chơi nào nhất ?

e. Thử xem ai khéo tay hơn nào ?


 • 17 lượt xem