Giải bài tập đọc: Truyện cổ nước mình - trang 19 tiếng việt 4

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài Tập đọc truyện cổ nước mình - Tiếng Việt 4 tập 1. Câu chuyện ca ngợi kho tàng truyện cổ của đất nước . Đó là những câu chuyện vừa nhân hậu, vừa thông minh, chứa đựng kinh nghiệm sống quý báu của cha ông. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết. Mời các bậc phụ huynh cùng các em tham khảo.

I. Tìm hiểu chung tác phẩm

1. Đọc tác phẩm:

Tôi yêu truyện cổ nước tôi

Vừa nhân hậu lạu tuyệt vời sây xa

Thương người rồi mới thương ta

Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm

Ở hiền thì lại gặp hiền

Người ngay thì được phật, tiên độ trì

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình

Rất công bằng, rất thông minh

Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang

Thị thơm thị dấu người thơm

Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà

Đẽo cày theo ý người ta

Sẽ thành khúc gỗ, chẳng ra việc gì

Tôi nghe truyện cổ thầm thì

Lời ông cha dạy cũng vì đời sau

2. Bài thơ được chia thành 5 đoạn:

 • Đoạn 1: Từ đầu đến phật, tiên độ trì
 • Đoạn 2: Tiếp theo đến rặng dừa nghiêng soi
 • Đoạn 3: Tiếp theo đến ông cha của mình
 • Đoạn 4: Tiếp theo đến chẳng ra việc gì
 • Đoạn 5: Phần còn lại

3. Chú giải thêm:

 • Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa: đã trải qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu nắng mưa.
 • Nhận mặt: giúp nhận ra bản sắc dân tộc, những truyền thống tốt đẹp của cha ông như công bằng, thông minh, nhân hậu.

4. Nội dung bài học: Ca ngợi kho tàng truyện cổ của đất nước . Đó là những câu chuyện vừa nhân hậu, vừa thông minh, chứa đựng kinh nghiệm sống quý báu của cha ông.

II. Luyện tập

Câu 1: Trang 20 - sách Tiếng việt 4 tập 1

Vì sao tác giả yêu truyện cổ nước ta?

Trả lời:

Tác giả yêu truyện cổ nước ta vì:

 • Truyện cổ của nước mình rất nhân hậu. Ý nghĩa sâu sa. Từ đó, giúp nhận ra những phẩm chất quý báu của cha ông: công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang.
 • Truyện cổ truyền cho đời sau nhiều lời răn dạy quý báu của cha ông: nhân hậu, ở hiền, chăm làm, tự tin.

Câu 2: Trang 20 - sách Tiếng việt 4 tập 1

Bài thơ gợi có em nhớ đến những truyện cổ nào?

Trả lời:

Bài thơ gợi cho em nhớ đến hai truyện cổ đã từng học đó là:

 • Tấm cám
 • Đẽo cày giữa đường.

Câu 3: Trang 20 - sách Tiếng việt 4 tập 1

Tìm thêm những truyện cổ khác thể hiện lòng nhận hậu của người Việt Nam ta?

Trả lời:

Những truyện cổ tích thể hiện lòng nhân hậu của người Việt Nam ta là: Sự tích hồ Ba Bể ; Nàng tiên Ốc ; Sọ Dừa ; Sự tích dưa hấu ; Trầu cau ; Thạch Sanh.

Câu 4: Trang 20 - sách Tiếng việt 4 tập 1

Em hiểu ý hai dòng thơ cuối bài như thế nào?

Trả lời:

Tôi nghe truyện cổ thầm thì

Lời ông cha dạy cũng vì đời sau

Ý nghĩa của hai dòng thơ cuối bài này là: Truyện chính là những lời răn dạy của cha ông đối với đời sau . Qua những câu chuyện ông cha dạy con cháu cần sống nhân hậu, độ lượng, công bằng , chăm chỉ .


 • 23 lượt xem