Giải bài tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - tiếng việt 4 tập 2 trang 48

 • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - trang 48 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bài thơ chia thành 2 đoạn:

 • Đoạn 1: Em Cu Tai ... hát thành lời

=> Ý nghĩa của những công việc mẹ làm

 • Đoạn 2: Ngủ ngoan Akay ơi ... ngủ ngoan Akay hỡi

=> Tình yêu của mẹ đối với con, đối với cách mạng.

2. Chú giải:

 • Lưng đưa nôi: lưng người mẹ đu đưa như chiếc nôi ru cho con ngủ
 • Tim hát thành lời: lời hát ru cất lên từ trái tim yêu thương của mẹ
 • A-kay (tiếng dân tộc tà -ôi): Con

3. Nội dung: Bài thơ ca ngợi tình yêu nước, yêu con sâu sắc của người phụ nữ Tà- ôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1. Em hiểu thế nào là "những em bé lớn trên lưng mẹ"?

Trả lời:

Em hiểu "những em bé lớn trên lưng mẹ" là: Những người phụ nữ ở trên miền núi, dân tộc cao dù làm việc gì ở đâu cũng đều địu con theo ở sau lưng, kể cả những lúc bé ngủ cũng nằm trọn trên lưng mẹ.

Câu 2. Người mẹ làm những công việc gì? Những công việc đó có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời:

Công việc của người mẹ là: mẹ nuôi con khôn lớn, mẹ giã gạo nuôi bộ đội, mẹ tỉa bắp trên nương.

=> Những việc làm của mẹ góp phần vào công cuộc chống Mỹ cứu nước.

Câu 3. Tìm những hình ảnh đẹp nói lên tình yêu thương và niềm hi vọng của người mẹ đối với con.

Trả lời:

Những hình ảnh đẹp nói lên tình yêu thương của mẹ đối với con là:

 • Lưng đưa nôi, tim hát thành lời
 • Mẹ thương a-kay
 • Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng.

Những hình ảnh nói lên niềm hi vọng của người mẹ đối với con là:

 • Mai sau khôn lớn vung chày lún sân

Câu 4. Theo em, cái đẹp trong bài thơ này là gì?

Trả lời:

Theo em, cái đẹp trong bài thơ này là tình yêu thương của mẹ dành cho con, tình yêu của mẹ đối với cách mạng.


 • 32 lượt xem