Giải bài Tập đọc Thắng biển

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, giải bài Tập đọc Thắng biển Tiếng Việt 4 tập 2. Câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chinh phục thiên tai. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Nội dung

Câu chuyện ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc đấu tranh chinh phục thiên tai.

2. Luyện tập

Câu 1: trang 77 sgk tiếng việt 4 tập 2

Cuộc chiến đấu giữa con người và bão biển được miêu tả theo trình tự như thế nào?

Trả lời:

Cuộc chiến đấu giữa con người và bão biển được miêu tả theo trình tự sau: Biển đe dọa con đê, biển tấn công con đê, con người thắng biển ngăn được dòng lũ, cứu sống đê.

Câu 2: trang 77 sgk tiếng việt 4 tập 2

Tìm các từ ngữ, hình ảnh nói lên sự đe dọa của cơn bão biển?

Trả lời:

Các từ ngữ, hình ảnh nói lên sự đe dọa của cơn bão biển: gió bắt đầu mạnh, nước biển càng dữ, biển cả muốn nuốt tươi con đê mỏng manh như con mập đớp con cá chim nhỏ bé.

Câu 3: trang 77 sgk tiếng việt 4 tập 2

Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả như thế nào?

Trả lời:

Cuộc tấn công dữ dội của cơn bão biển được miêu tả: Một tiếng ào dữ dội. Như một đàn cá voi lớn, sóng trào qua những cây vẹt cao nhất, vụt vào thân đê rào rào.

Câu 4: trang 77 sgk tiếng việt 4 tập 2

Những từ ngữ, hình ảnh nào thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển?

Trả lời:

Những từ ngữ và hình ảnh thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển: hơn hai chục thanh niên mỗi người vác một vác củi vẹt, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ, khoác vai nhau thành sợi dây dài, lấy thân mình ngăn dòng nước mặn. Họ ngụp xuống trồi lên,những bàn tay khoác vai nhau vẫn cứng như sắt, thân hình họ cột chặt những cột tre đóng chắc, dẻo như chão, đám người không sợ chết đã cứu được quãng đê sống lại.


  • 92 lượt xem