Giải bài Tập đọc Dù sao trái đất vẫn quay!

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập đọc Dù sao trái đất vẫn quay! Tiếng Việt 4 tập 2. Câu chuyện ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

1. Nội dung

Câu chuyện ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học.

2. Luyện tập

Câu 1: trang 86 sgk tiếng việt 4 tập 2

Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ?

Trả lời:

Thời đó, người ta cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời và mặt trăng và các vì sao phải quay xung quanh nó.Còn Cô-péc-ních lại chứng minh trái đát mới là một hành tinh xoay quanh mặt trời.

Câu 2: trang 86 sgk tiếng việt 4 tập 2

Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì? Vì sao toà án lúc ấy xử phạt ông Ga-li-lê?

Trả lời:

Ga-li-lê viết sách mới nhằm cổ vũ cho ý kiến của Cô-péc-ních. Toà án lúc ấy xử phạt ông Ga-li-lê vì cho rằng ông đã chống đối quan điểm của Giáo hội,nói ngược với những lời phán bảo của Chúa trời.

Câu 3: trang 86 sgk tiếng việt 4 tập 2

Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào ?

Trả lời:

  • Hai nhà bác học Cô-péc-ních và Ga-li-lê đã dám nói ngược với lời phán bảo của Chúa trời, tức là đối lập với quan điểm của Giáo hội lúc bấy giờ, mặc dù họ biết việc làm đó sẽ nguy hại đến tính mạng.
  • Ga-li-lê đã phải trải qua những năm tháng cuối đời trong cảnh tù đày vì bảo vệ chân lí khoa học, bảo vệ cho lẽ phải.

  • 21 lượt xem