Giải bài luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng - tiếng việt 4 tập 1 trang 6

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng - tiếng Việt 4 tập 1 trang 6. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Nhận xét:

1. Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng?

Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Trả lời:

Câu tục ngữ có tất cả 14 tiếng, trong đó:

 • Ở dòng thứ nhất có 6 tiếng
 • Ở dòng thứ hai có 8 tiếng

2. Đánh vần tiếng bầu. Ghi lại cách đánh vần đó.

Trả lời:

Tiếng bầu được đánh vần như sau: Bờ - âu – bâu – huyền – bầu

3. Tiếng bầu do những bộ phận nào tạo thành?

Trả lời:

Tiêng bầu được cấu tạo bởi:

 • Âm đầu: b
 • Vần: âu
 • Dấu: huyền

4. Phân tích các bộ phận tạo thành những tiếng khác trong câu tục ngữ trên. Rút ra nhận xét:

a. Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

b. Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu?

Trả lời:

Tiếngâm đầuvầnthanh
BầuBâuhuyền
ƠiƠingang
ThươngThươngngang
LấyLâysắc
Bisắc
CùngCunghuyền
TuyTuyngang
RằngRănghuyền
KhácKhacsắc
GiốngGiôngsắc
NhưngNhưngngang
ChungChungngang
MộtMôtnặng
GiànGianhuyền

Nhận xét:

 • Tiếng có đủ bộ phận như tiếng bầu: tuy, rằng, khác, giống, nhưng, chung, một , giàn
 • Tiếng không có đủ bộ phận như tiếng bầu: ơi

II. Ghi nhớ

1. Mỗi tiếng thường có ba bộ phận sau: âm đầu, vần và thanh

2. Tiếng nào cũng phải có vần và thanh. Có tiếng không có âm đầu.

III. Luyện tập

Câu 1: Phân tích các bộ phận cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau:

Nhiều điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng

Trả lời:

TiếngÂm đầuVầnThanh
NhiễuNhiêungã
ĐiềuĐiêuhuyền
PhủPhuhỏi
LấyLâysắc
GíaGiasắc
GươngGươngngang
NgườiNgươihuyền
TrongTrongngang
MộtMôtnặng
NướcNươcsắc
ThìThihuyền
ThươngThươngngang
NhauNhaungang
CùngCunghuyền

Câu 2: Giải câu đố sau:

Để nguyên, lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày

(Là chữ gì)

Trả lời:

Để nguyên, lấp lánh trên trời

Bớt đầu, thành chỗ cá bơi hằng ngày

=> Đó là sao

 • Để nguyên lấp lánh trên trời là "sao"
 • Bớt đầu thành chỗ cá bơi là "ao"

 • 28 lượt xem