Giải bài tập đọc: Tre Việt Nam - tiếng việt 4 tập 1 trang 41

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài tập đọc: Tre Việt Nam - tiếng việt 4 tập 1 trang 41. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Tìm hiểu chung bài đọc

1. Bố cục:

  • Đoạn 1:“Tre xanh…nên thành tre ơi ?”

=> Sự gắn bó từ lâu đời của tre với người Việt Nam.

  • Đoạn 2: “Ở đâu … truyền đời cho măng”

=> Hình ảnh cây tre gợi lên phẩm chất cần cù, đoàn kết, thương yêu, nhường nhịn, ngay thẳng của người Việt Nam.

  • Đoạn 3 : Phần còn lại

=> Sức sống lâu bền của cây tre.

2. Nội dung:

Qua hình tượng cây tre, tác giả ca ngợi những phẩm chất đẹp của người Việt Nam: tình thương yêu, ngay thẳng, chính trực.

II. Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Những hình ảnh nào của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam:

a. Cần cù

b. Đoàn kết

c. Ngay thẳng

Trả lời:

Những hình ảnh của tre gợi lên những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam.

a. Những hình ảnh của tre tượng trưng cho tính cần cù:

Ở đâu tre cũng xanh tươi

Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu

Rễ siêng không ngại đất nghèo

Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.

b. Những hình ảnh của tre tượng trưng cho tình thương yêu, đoàn kết đồng loại

Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm tay níu, tre gần nhau thêm

Thương nhau, tre chẳng ở riêng

Lũy thành từ đó mà nên hỡi người

Lưng trần phơi nắng phơi sương

Có manh áo cộc, tre nhường cho con.

c. Những hình ảnh của tre tượng trưng cho tính ngay thẳng.

Chẳng may thân gãy cành rơi

Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng

Nòi tre đâu chịu mọc cong

Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường

Câu 2: Em thích những hình ảnh nào về cây tre và búp măng non ? Vì sao ?

Trả lời:

Em thích hình ảnh cây tre và búp măng:

Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm.

Em thích hình ảnh đó vì khi đọc câu thơ ta cảm nhận được sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau của cây tre giống như con người vậy.


  • 22 lượt xem