Giải bài chính tả: Kim tự tháp Ai Cập - tiếng việt 4 tập 2 trang 5

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài chính tả: Kim tự tháp Ai Cập - trang 5 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1. Nghe viết "Kim tự tháp Ai Cập"

Trả lời:

Kim tự tháp Ai Cập

Kim tự tháp Ai Cập là lăng mộ của các hoàng đế Ai Cập cổ đại. Đó là những công trình kiến trúc xây dựng toàn bằng đá tảng. Từ cửa kim tự tháp đi vào là một hành lang tối và hẹp, đường càng đi càng nhằng nhịt dẫn tới những giếng sâu, phòng chứa quan tài, buồng để đồ,... Thăm kim tự tháp, người ta không khỏi ngạc nhiên: Người Ai Cập cổ không có những phương tiện chuyên chở vật liệu như hiện nay, làm thế nào mà họ đã vận chuyển được những tảng đá to như vậy lên cao?

Theo NHỮNG KÌ QUAN THẾ GIỚI

Câu 2. Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các câu văn dưới đây:

Con người là (sinh / xinh) vật kì diệu nhất trên trái đất. Họ (biếc / biết) trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng nhà cửa, khai phá những bí mật nằm sâu trong lòng đất, chinh phục đại đương, chinh phục khoảng không vũ trụ bao la. Họ còn (biếc / biết) làm thơ, vẽ tranh, (sáng / xáng) tác âm nhạc, tạo ra những công trình (tuyệc / tuyệt) mĩ,... Họ đã làm cho trái đất trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Con người (sứng / xứng) đáng được gọi là "Hoa của đất”.

Trả lời:

Con người là sinh vật kì diệu nhất trên trái đất. Họ biết trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng nhà cửa, khai phá những bí mật nằm sâu trong lòng đất, chinh phục đại đương, chinh phục khoảng không vũ trụ bao la. Họ còn biết làm thơ, vẽ tranh, sáng tác âm nhạc, tạo ra những công trình kiến trúc tuyệt mĩ,... Họ đã làm cho trái đất trở nên tươi đẹp và tràn đầy sức sống. Con người xứng đáng được gọi là "Hoa của đất”.

Câu 3. Xếp các từ ngữ sau thành 2 cột:

a. sắp sếp, sáng sủa, sản sinh, tinh sảo, bổ xung, sinh động

b. thân thiếc, thời tiết, công việc, nhiệc tình, chiết cành, mải miếc

Từ ngữ viết đúng chính tảTừ ngữ viết sai chính tả
M. sáng sủa, thời tiếtM. sắp xếp, thân thiếc

Trả lời:

Từ ngữ viết đúng chính tảTừ ngữ viết sai chính tả
Sáng sủa, sinh động, thời tiết, công việc, chiết cànhSắp sếp, sản sinh, tinh sảo, bổ xung, thân thiếc, nhiệc tình, mải miếc

  • 18 lượt xem