Giải bài Chính tả: Nghe lời chim nói trang 124 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Soạn bài tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Chính tả: Nghe lời chim nói - Trang 124 sgk. Tất cả những câu hỏi, bài tập trong bài tập đọc này đều được KhoaHoc hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu

Câu 1: trang 124 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Nghe - viết:

Nghe lời chim nói

Lắng nghe loài chim nói

Về những cánh đồng quê

Mùa nối mùa bận rộn

Đất với người say mê.

Lắng nghe loài chim nói

Về thành phố, tầng cao

Về ngàn sông, bạt núi

Điện tràn đến rừng sâu.

Và bạn bè nơi đâu

Và những điều mới lạ...

Cây ngỡ ngàng mắt lá

Nắng ngỡ ngàng trời xanh.

Thanh khiết bầu không gian

Thanh khiết lời chim nói

Bao ước mơ mời gọi

Trong tiếng chim thiết tha

(Nguyễn Trọng Hoàn)

Câu 2: trang 125 sgk tiếng Việt 4 tập hai

a) - Tìm 3 trường hợp chỉ viết với l không viết với n

M: làm (Không có nàm)

- Tìm 3 trường hợp chỉ viết với n không viết với l

M: này (không có lày)

b) - Tìm 3 trường hợp bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi

M: nghỉ ngơi

- Tìm 3 trường hợp bắt đầu bằng tiếng có thanh ngã

M: nghĩ ngợi

Trả lời:

a)

  • 3 trường hợp chỉ viết với l không viết với n là: lim (không có nim), lượm (không có nượm), lượn (không có nượn)
  • 3 trường hợp chỉ viết với n không viết với l là: nói (không có lói), nữa (không có lữa), ném (không có lém)

b)

  • 3 trường hợp bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi là: hỏi han, chảnh chọe, lủng lẳng
  • 3 trường hợp bắt đầu bằng tiếng có thanh ngã là: ngã ngựa, lã chã, ngỡ ngàng

Câu 3: trang 125 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Chọn các tiếng cho trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn

a)

Băng trôi

(Lúi / Núi) băng trôi (lớn / nớn) nhất trôi khỏi (Lam / Nam) Cực vào (lăm / năm) 1956. Nó chiếm một cùng rộng 31 000 ki-lô-mét vuông. Núi băng (lày / này) lớn bằng nước Bỉ.

Theo Trần Hoàng Hà

b)

Sa mạc đen

( / Ỡ) nước Nga có một sa mạc màu đen. Đá trên sa mạc này (củng / cũng) màu đen. Khi bước vào sa mạc, người ta có (cảm / cãm) giác biến thành màu đen và (cả / cã) thế giới đều màu đen.

Theo Trần Hoàng Hà


  • 8 lượt xem