Giải bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 161 tiếng Việt 4

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 2, Giải bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn trang 161 sgk. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết.

Câu 1: trang 161 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những thông tin cần thiết vào bức điện chuyển tiền dưới đây:

Trả lời

Câu 2: trang 161 sgk tiếng Việt 4 tập hai

Hãy điền những điều cần thiết vào giấy đặt mua báo chí dưới đây

Chú ý:

- Em có thể đặt cho mình một số báo chí dành cho thiếu nhi như: Nhi đồng, Nhi đồng cười, Thiếu niên tiền phong, Mực tím...

- Em cũng có thể chọn đặt cho ông bà, bố mẹ, anh chị những tờ báo khác như: Nhân dân, Đại đoàn kết, Phụ nữ Việt Nam, Tiền phong, Thanh niên, Hoa học trò,...

- Bưu điện thường nhận đặt báo từng quý (3 tháng), 6 tháng hay cả năm.

Trả lời

Tên độc giả: Nguyễn Thị Thu A

Địa chỉ: Số 124, đường X thành phố Hà Nội

Đặt mua các loại báo chí dưới đây

Tên báo chí

Thời hạn

Số lượng 1 kỳ

Giá tiền 1 tháng

(3 tháng)

Thành tiền

Từ tháng

Đến tháng

Nhi đồng

Tháng 4

Tháng 6

1 số/tuần

20.000/tháng

60.000

Nhi đồng cười

Tháng 4

Tháng 6

1 số/tuần

24.000/tháng

72.000

Nhân dân

Tháng 4

Tháng 6

1 số/ngày

90.000/tháng

270.000

Phụ nữ Việt Nam

Tháng 4

Tháng 6

2 số/tháng

40.000/tháng

120.000

Cộng:

522.000

Thành tiền viết bằng chữ: Năm trăm hai mươi hai nghìn đồng chẵn


  • 21 lượt xem