Giải bài luyện từ và câu: Danh từ - tiếng việt 4 tập 1 trang 52

 • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài luyện từ và câu: Danh từ - tiếng việt 4 tập 1 trang 52. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

I. Nhận xét

1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau:

Mang theo truyện cổ tôi đi

Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi

Đời cha ông với đời tôi

Như con sông với chân trời đã xa

Chỉ còn truyện cổ thiết tha

Cho tôi nhận mặt ông cha của mình. 

Lâm Thị Mỹ Dạ

2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp

 • Từ chỉ người : ông cha, ...
 • Từ chỉ vật : sông, ...
 • Từ chỉ hiện tượng : mưa, ...
 • Từ chỉ khái niệm: cuộc sống,...
 • Từ chỉ đơn vị : cơn, ...

Trả lời:

1. Những từ chỉ sự vật trong đoạn thơ trên là: Truyện cổ, cuộc sống, tiếng xưa, cơn, nắng, cơn, mưa, con sông, rặng dừa, đời, cha ông, con sông, chân trời, mặt, ông cha.

2. Xếp các từ vào nhóm thích hợp như sau:

 • Từ chỉ người: Ông cha, cha ông
 • Từ chỉ vật: sông, dừa, chân trời
 • Từ chỉ hiện tượng: mưa, nắng
 • Từ chỉ đơn vị: con, cơn, rặng
 • Từ chỉ khái niệm: cuộc sống, truyện cổ, tiếng xưa, đời.

II. Ghi nhớ

Danh từ là những từ chỉ sự vật ( người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị).

III. Luyện tập

Câu 1. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây .

Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người... Chính vì thấy nước mất, nhà tan... mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

Theo TRƯỜNG CHINH

Trả lời:

Một điểm nổi bật trong đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lòng thương người... Chính vì thấy nước mất, nhà tan... mà Người đã ra đi học tập kinh nghiệm của cách mạng thế giới để về giúp đồng bào.

Theo TRƯỜNG CHINH

Câu 2. Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được

Trả lời:

 • Điểm nổi bật của Ngọc là giọng hát hay và mái tóc đen dài
 • Học sinh cần phải chăm chỉ học tập và rèn luyện đạo đức
 • Bố mẹ dạy chúng em phải có lòng thương người
 • Bố thường truyền đạt những kinh nghiệm sống cho hai chị em
 • Cách mạng Việt Nam luôn tỏa sáng trong lòng mỗi người dân

 • 23 lượt xem