Tuần 9 tiếng việt 4 tập đọc: Điều ước của vua Mi - đát

  • 1 Đánh giá

Tuần 9, Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài tập đọc: Điều ước của vua Mi - đát. Những kiến thức trọng tâm, những câu hỏi trong bài học sẽ được hướng dẫn trả lời, soạn bài đầy đủ, chi tiết. Mời các bậc phụ huynh cùng các em tham khảo.

I. Tìm hiểu chung bài tập đọc

1. Cấu trúc bài đọc: Chia thành 3 phần:

  • Phần 1: Có lần.....hơn thế nữa

=>Điều ước của vua Mi-đát được thực hiện

  • Phần 2: Bọn đầy tớ ..... được sống

=>Vua Mi-đát nhận ra sự khủng khiếp của điều ước

  • Phần 3: Thần Đi-ô-ni-dốt....tham lam

=>Vua Mi-đát rút ra bài học quý.

2. Nội dung bài đọc

Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người

II. Luyện tập trả lời câu hỏi cuối bài học

Câu 1: Vua Mi-đát xin Thần Đi-ô-ni-dốt điều gì?

Trả lời:

Vua Mi - đát xin thần làm cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng

Câu 2: Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp như thế nào?

Trả lời:

Thoạt đầu, điều ước được thực hiện tốt đẹp:

Thoạt đầu vua bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng biến thành vàng nốt. Tưởng không có ai sung sướng hơn trên đời này nữa.

Câu 3: Tại sao vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước?

Trả lời:

Vua Mi-đát phải xin thần lấy lại điều ước vì vua nhận ra sự khủng khiếp của điều ước. Vua không thể ăn, uống bất cứ thứ gì. Vì tất cả thức ăn, thức uống khi nhà vua chạm tay vào đều biến thành vàng.

Câu 4: Vua Mi-đát đã hiểu ra điều gì ?

Trả lời:

Vua Mi-đát đã hiểu ra rằng hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn tham lam.


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021