Giải bài chính tả: Cháu nghe câu chuyện của bà - tiếng việt 4 tập 1 trang 26

  • 1 Đánh giá

Tiếng Việt 4 tập 1, Giải bài chính tả: Cháu nghe câu chuyện của bà - tiếng việt 4 tập 1 trang 26. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

1. Nghe - viết: Cháu nghe câu chuyện của bà

Trả lời:

Cháu nghe câu chuyện của bà

Chiều rồi bà mới về nhà

Cái gậy đi trước, chân bà theo sau.

Mọi ngày bà có thế đâu

Thì ra cái mỏi làm đau lưng bà !

Bà rằng: Gặp một cụ già

Lạc đường, nên phải nhờ bà dẫn đi

Một đời một lối đi về

Bỗng nhiên lạc giữa đường quê, cháu à !

Cháu nghe câu chuyện của bà

Hai hàng nước mắt cứ nhoà rưng rưng

Bà ơi, thương mấy là thương

Mong đừng ai lạc giữa đường về quê !

Theo Nguyễn Văn Thắng

2. a. Điền vào mỗi chỗ trống tr hay ch ?

Như ...e mọc thẳng, con người không ...ịu khuất. Người xưa có câu: “ ...úc dẫu ...áy, đốt ngay vẫn thẳng”...e là thẳng thắn, bất khuất ! Ta kháng chiến, ...e lại là đồng ...í ...iến đấu của ta. ...e vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta đánh giặc.

Theo THÉP MỚI

b. Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Bình minh hay hoàng hôn ?

Trong phòng triên lam tranh, hai người xem nói chuyện với nhau. Một người bao :

- Ông thư đoán xem bức tranh này ve canh bình minh hay canh hoàng hôn.

- Tất nhiên là tranh ve canh hoàng hôn.

- Vì sao ông lại khăng định chính xác như vậy ?

- Là bơi vì tôi biết họa si ve tranh này. Nhà ông ta ơ cạnh nhà tôi. Ông ta chăng bao giờ thức dậy trước lúc bình minh.

Trả lời:

a. "Như tre mọc thẳng, con người không chịu khuất. Người xưa có câu" Trúc dầu cháy, đốt ngay vẫn thẳng". Tre là thẳng thắn, bất khuất! Ta kháng chiến, tre lại là đồng chí chiến đấu của ta, tre vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta đánh giặc."

b.

Bình minh hay hoàng hôn?

"Trong phòng triển lãm, hai người xem nói chuyện với nhau. Một người bảo:

- Ổng thử đoán xem bức tranh này vẽ cảnh bình minh hay cảnh hoàng hôn

- Tất nhiên là tranh vẽ cảnh hoàng hôn

- Vì sao ông lại khẳng định chính xác như vậy?

- Là bởi vì tôi biết họa vẽ tranh này. Nhà ông ta cạnh nhà tôi. Ông ta chẳng bao giờ thức dậy trước lúc bình minh.


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021