Trắc nghiệm công dân 8 bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 8 bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Công dân có quyền khiếu trong trường hợp nào sau đây?

 • A. Bị nhà trường kỉ luật oan
 • B. Điểm bài thi của mình thấp hơn của bạn
 • C. Bị bạn cùng lớp đánh gây thương tích
 • D. Phát hiện người khác có hành vi cướp đoạn tài sản của Nhà nước

Câu 2: Phát hiện công ty X nhiều lần xả nước thải và khí độc ra môi trường gần khu dân cư chúng ta cần làm gì?

 • A. Làm đơn tố cáo với cơ quan chức năng.
 • B. Làm đơn khiếu nại với cơ quan chức năng.
 • C. Mặc kệ coi như không biết.
 • D. Nhắc nhở công ty X.

Câu 3: Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là?

 • A. Doanh nghiệp.
 • B. Tổ chức.
 • C. Công ty.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 4: Để đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân, Nhà nước có những trách nhiệm nào sau đây?

 • A. Xử lí và truy tố tất cả các trường hợp bị khiếu nại tố cáo
 • B. Xử lí nghiêm minh các hành vi xâm hại lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
 • C. Công dân có thể sử dụng quyền khiếu nại tố cáo để vu khống ai đó
 • D. Không bảo vệ người khiếu nại tố cáo

Câu 5: Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là?

 • A. Là quyền của công dân được quy định trong hiến pháp
 • B. Là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
 • C. Là phương tiện công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 6: Chị A được nghỉ chế độ thai sản 6 tháng, sau khi thời gian nghỉ thai sản kết thúc chị tiếp tục đi làm nhưng giám đốc không đồng ý cho chị đi làm vì chị vướng bận con cái nên không có thời gian tập trung vào công việc. Trong trường hợp này chị A cần làm gì để bảo vệ lợi ích của mình?

 • A. Làm đơn khiếu nại.
 • B. Làm đơn tố cáo.
 • C. Chấp nhận nghỉ việc.
 • D. Đe dọa Giám đốc.

Câu 7: Khi thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo công dân cần lưu ý điều gì?

 • A. Trung thực.
 • B. Khách quan.
 • C. Thận trọng.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 8: Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là

 • A. Cá nhân.
 • B. Tập thể.
 • C. Doanh nghiệp.
 • D. Công ty.

Câu 9: Hình thức của khiếu nại và tố cáo là?

 • A. Trực tiếp.
 • B. Đơn, thư.
 • C. Báo, đài.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 10: Quyền khiếu nại tố cáo là một trong những quyền:

 • A. quan trọng của mỗi tổ chức cá nhân
 • B. quan trọng nhất của công dân
 • C. cơ bản của công dân
 • D. được pháp luật qui định

Câu 11: Quyền của công dân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, việc làm của cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện công vụ được là?

 • A. Khiếu nại.
 • B. Tố cáo.
 • C. Kỉ luật.
 • D. Thanh tra.

Câu 12: Người khiếu nại, tố cáo cần thực hiện trách nhiệm nào sau đây:

 • A. Trình bày trung thực về nội dung tố cáo
 • B. Chịu trách nhiệm trước pháp luật
 • C. Thực hiện đúng qui định của pháp luật
 • D. A, B, C

Câu 13: Công dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan nào?

 • A. Cơ quan điều tra.
 • B. Viện Kiểm sát.
 • C. Tòa án nhân dân.
 • D. Cả A, B, C.

Câu 14: Công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo cần:

 • A. nắm được điểm yếu của đối phương
 • B. tích cực, năng động, sáng tạo
 • C. nắm vững quy định của pháp luật
 • D. trung thực, khách quan, thận trọng

Câu 15: Quyền của công dân báo cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền biết về một việc vi phạm pháp luật được gọi là?

 • A. Khiếu nại.
 • B. Tố cáo.
 • C. Kỉ luật.
 • D. Thanh tra.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân


 • 201 lượt xem