Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh (P1)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh (P1). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 11. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu1: Dòng En-ni-nô khi xuất hiện ở Mĩ La-tinh đã làm thay đổi khí hậu toàn cầu hoạt động trong vùng biển

 • A. Đại Tây Dương, chảy từ xích đạo về đến biển U-ru-goay.
 • B. Đại Tây Dương, chảy từ Nam cực lên đến biển Bra-xin.
 • C. Thái Bình Dương, chảy từ Nam cực lên đến biển Pê-ru.
 • D. Thái Bình Dương, chảy từ xích đạo về đến biển Chi-lê.

Câu 2: Đồng bằng có diện tích lớn nhất Mĩ La Tinh là

 • A. đồng bằng Amazon.
 • B. đồng bằng duyên hải Mexico.
 • C. đồng bằng La Plata.
 • D. đồng bằng duyên hải đại tây dương.

Câu 3: Vùng có nhiều động đất, núi lửa và bão tập trung nhất ở Mĩ La-tinh là

 • A. vùng núi An-đéT phía Tây.
 • B. vùng eo đất Trung Mĩ.
 • C. vùng cao nguyên Bra-xin.
 • D. vùng đồng bằng A-ma-zôn.

Câu 2: Mĩ la tinh có điều kiện thuận lợi để phát triển

 • A. cây lương thực, cây công nghiệp nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
 • B. cây công nghiệp, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc.
 • C. cây lương thực, cây ăn quả nhiệt đới, chăn nuôi gia súc nhỏ.
 • D. cây công nghiệp, cây lương thực, chăn nuôi đại gia súc.

Câu 4: Mĩ Latinh bao gồm các bộ phân lãnh thổ:

 • A. Trung Mĩ, Nam Mĩ.
 • B. Trung Mĩ và quần đảo Caribê.
 • C. Quần đảo Caribê và Nam Mĩ.
 • D. Trung Mĩ, Nam Mĩ và quần đảo Caribê.

Câu 5: Mĩ Latinh giáp với hai đại dương:

 • A. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương.
 • B. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.
 • C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
 • D. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 6: Vùng núi nổi tiếng nhất ở Mĩ Latinh là

 • A. Anđét.
 • B. Anpơ.
 • C. Antai.
 • D. Coocdie.

Câu 7: Mĩ Latinh không có kiểu cảnh quan nào sau đây?

 • A. Xích đạo.
 • B. Nhiệt đới.
 • C. Cận nhiệt đới.
 • D. Hàn đới.

Câu 8: Đặc điểm nổi bật nào của dân cư Mĩ Latinh hiện nay?

 • A. Tốc độ gia tăng dân số thấp.
 • B. Phân bố dân cư đồng đều.
 • C. Tỉ lệ dân thành thị cao.
 • D. Tỉ lệ dân nông thôn cao.

Câu 9: Ngôn ngữ chủ yếu được sử dụng ở Mĩ Latinh:

 • A. Tiếng Anh và tiếng Pháp.
 • B. Tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha.
 • C. Tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.
 • D. Tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Câu10: Cu-ba là nước xã hội chỏ nghĩa duy nhất ở Mĩ La-tinh có vị trí

 • A. thuộc Bắc Mĩ, trong vịnh Mê-hi-cô.
 • B. thuộc Trung Mĩ, trong vịnh Mê-hi-cô.
 • C. thuộc Trung Mĩ, trong vịnh Ca-li-phoóc-ni-a.
 • D. thuộc Trung Mĩ, trong vịnh Ma-ra-kai-bô.

Câu 11: Nước đầu tư vào Mĩ La-tinh có số vốn đầu tư cao nhất được xếp từ nhiều đến ít là

 • A. Anh - Bồ Đào Nha.
 • B. Hoa Kì - Tây Ban Nha.
 • C. Pháp - Nhật Bản.
 • D. Anh - Hoa Kì.

Câu 12: Nước có trữ lượng nước ngọt nhiều nhất thế giới ở Mĩ La-tinh là

 • A. Ác-hen-ti-na.
 • B. Bra-xin.
 • C. Pê-ru.
 • D. Cô-lôm-bia

Câu 13: Kênh đào Pa-na-ma là kênh nối liền 2 đại dương nào sau đây?

 • A. Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.
 • B. Thái Bình Dương - Đại Tây Dương,
 • c. Ấn Độ Dương - Địa Trung Hải.
 • D. Thái Bình Dương - Bắc Băng Dương.

Càu 14: Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh ở các nước Mĩ La-tinh xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào sau đây?

 • A. Các chủ trang trại chiếm phần lớn đất canh tác.
 • B. Công nghiệp ở các thành thị phát triển mạnh mẽ.
 • C. Tỉ suất sinh ở các vùng nông thôn quá cao.
 • D. Vùng nông thôn tình hình an ninh không được đảm bảo.

Câu 15: Loại tài nguyên khoáng sản nào chủ yếu của Mĩ Latinh?

 • A. dầu mỏ, khí đốt.
 • B. kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu.
 • C. kim loại đen.
 • D. than đá, dầu khí.

Câu 16: Cảnh quan rừng xích đạo và nhiệt đới ẩm có diện tích lớn ở Mĩ La tinh vì

 • A. Có diện tích rộng lớn
 • B. Có đường Xích đạo chạy qua gần giữa khu vực
 • C. Bao quanh là các biển và đại dương
 • D. Có đường chí tuyến Nam chạy qua

Câu 17: Ở Mĩ La tinh, rừng rậm xích xích đạo và nhiệt đới ẩm tập trung chủ yếu ở vùng nào?

 • A. Vùng núi An-đét
 • B. Đồng bằng A-ma-dôn
 • C. Đồng bằng La Pla-ta
 • D. Đồng bằng Pam-pa

Câu 18: Khoáng sản chủ yếu ở Mĩ La tinh là

 • A. Quặng kim loại màu, kim loại quý và nhiên liệu
 • B. Khoáng sản phi kim loại
 • C. Vật liệu xây dựng
 • D. Đất chịu lửa, đá vôi

Câu 19: Mĩ La tinh có điều kiện thuận lợi để phá triển chăn nuôi dại gia súc là do

 • A. Có nguồn lương thực dồi dào và khí hậu lạnh
 • B. Có nhiều đồng cỏ và khí hậu nóng ẩm
 • C. Ngành công nghiệp chế biến phát triển
 • D. Nguồn thức ăn công nghiệp dồi dào

Câu 20: Nhân tố quan trọng làm cho Mĩ La tinh có thế mạnh trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới là

 • A. Thị trường tiêu thụ
 • B. Có nhiều loại đất khác nhau
 • C. Có nhiều cao nguyên
 • D. Có khí hậu nhiệt đới

Câu 21: Việc khai thác nguồn tài nguyên giàu có của Mĩ La tinh chủ yếu mang lại lợi ích cho

 • A. Đại bộ phận dân cư
 • B. Người da den nhập cư
 • C. Các nhà tư bản, các chủ trang trại
 • D. Người dân bản địa (người Anh-điêng)

Câu 22: Dân cư nhiều nước Mĩ La tinh còn nghèo đói không phải là do

 • A. Tình hình chính trị không ổn định
 • B. Hạn chế về điều kiện tự nhiên và nguồn lao động
 • C. Phụ thuộc vào các công ti tư bản nước ngoài
 • D. Phần lớn người dân không có đất canh tác

Câu 23: Ở Mĩ La tinh, các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn diện tích đất canh tác là do

 • A. Cải cách ruộng đất không triệt để
 • B. Không ban hành chính sách cải cách ruộng đất

 • C. Người dân ít có nhu cầu sản xuất nông nghiệp
 • D. Người dân tự nguyện bán đất cho các chủ trang trại

Câu 24: Mĩ La tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao (năm 2013, gần 70%), nguyên nhân chủ yếu là do

 • A. Chiến tranh ở các vùng nông thôn
 • B. Công nghiệp phá triển với tốc độ nhanh
 • C. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố làm
 • D. Điều kiện sống ở thành phố của Mĩ La tinh rất thuận lợi

Câu 25: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây đã làm cho tốc độ phá triển kinh tế không đều, đầu tư nước ngoài giảm mạnh ở Mĩ La tinh?

 • A. Chính trị không ổn định
 • B. Cạn kiệt dần tài nguyên
 • C. Thiếu lực lượng lao động
 • D. Thiên tai xảy ra nhiều
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 5: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh (P2)
 • 264 lượt xem