Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 7: EU hợp tác, liên kết để cùng phát triển (P2)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6 : EU hợp tác, liên kết để cùng phát triển P2 . Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 11. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Một chiếc ô tô của I-ta-li-a bán sang các nước EU khác không phải nộp thuế là biểu hiện của

 • A. Tự do lưu thông hàng hóa
 • B. Tự do di chuyển
 • C. Tự do lưu thông dịch vụ
 • D. Tự do lưu thông tiền vốn

Câu 2: Trong chính sách đối ngoại và an ninh chung của EU không có nội dung về

 • A. hợp tác trong chính sách đối ngoại
 • B. phối hợp hành động để giữ gìn hòa bình
 • C. hợp tác trong chính sách nhập cư
 • D. hợp tác về chính sách an ninh

Câu 3: Ý nào sau đây không phải là tác dụng của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng

 • A. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung EU
 • B. thủ tiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ
 • C. giảm tình trạng lạm phát
 • D. đơn giản hóa công tác kế toán

Câu 4: Việc chuyển đổi sang đồng tiền ơ-rô sẽ gây nên tình trạng khó khăn nào sau đây?

 • A. thu hút đầu tư nước ngoài
 • B. giá cả tiêu dùng tăng cao
 • C. tỉ lệ thất nghiệp ngày càng tăng
 • D. chậm chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế

Câu 5: Tác dụng nào không có trong việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU?

 • A. xóa bỏ cách biệt kinh tế - xã hội giữa các nước
 • B. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường
 • C. xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ
 • D. tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn

Câu 6: Nhận xét đúng nhất về tự do lưu thông thị trường chung châu Âu là

 • A. con người, hàng hóa, cư trú
 • B. dịch vụ, hàng hóa, tiền vốn,con người
 • C. dịch vụ, tiền vốn, chọn nơi làm việc
 • D. tiền vốn, con người, dịch vụ

Câu 7: Nước nào sau đây không phải là nước sáng lập tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt

 • A. Hà Lan
 • B. Anh
 • C. Đức
 • D. Pháp

Câu 8: Loại máy bay nổi tiếng trên thế giới được các nước EU hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc chế tạo

 • A. Airbus
 • B. Boeing
 • C. Antonov
 • D. Bombardier

Câu 9: Quốc gia nào đã từng là thành viên của Liên minh châu Âu

 • A. Pháp
 • B. I-ta-li-a
 • C. Đức
 • D. Anh

Câu 10: Các nước EU phát triển kinh tế liên kết vùng không nhằm mục đích

 • A. Hợp tác, liên kết về chính trị
 • B. Hợp tác, liên kết về xã hội
 • C. Hợp tác, liên kết về văn hóa
 • D. Hợp tác, liên kết về kinh tế

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu?

 • A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo.
 • B. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường.
 • C. Các nước EU có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối.
 • D. Sản phẩm của một nước được tự do buôn bán trong thị trường chung.

Câu 12: Tự do di chuyển bao gồm:

 • A. Tự do cư trú, lựa chọn nơi làm việc, dịch vụ kiểm toán.
 • B. Tự do đi lại, cư trú, dịch vụ vận tải.
 • C. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.
 • D. Tự do đi lại, cư trú, dịch vụ thông tin liên lạc.

Câu 13: Tự do lưu thông hàng hóa là

 • A. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.
 • B. Tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.
 • C. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.
 • D. Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

Câu 14: Việc sử dụng đồng tiền chung (ơ-rô) trong EU sẽ

 • A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.
 • B. Làm tăng rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ.
 • C. Làm cho việc chuyển giao vốn trong EU trở nên khó khăn hơn.
 • D. Công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia trở nên phức tạp.

Câu 15: Kinh tế của EU phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

 • A Tài nguyên của các nước thành viên EU
 • B. Các nước có nền kinh tế vượt trội,
 • C. Sự đầu tư của các khối kinh tế thế giới.
 • D. Hoạt động xuất nhập khẩu giữa các nước và bên ngoài tể chức.

Câu 16: Trong ngoại thương EU hạn chê nhập các mặt hàng nào sau đây?

 • A. Dầu khí.
 • B. Dệt, da.
 • C. Than, sắt.
 • D. Hàng điện tử.

Câu 17: Trong những quy định của WTO, quy định Eư không tuân thu • là

 • A. không trợ cấp hàng nông sản.
 • B. nhận dầu tư của nước ngoài.
 • C. mở cửa thị trường cho các nước thành viên.
 • D. chuyển giao khoa học kĩ thuật cho các nước khác.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 7: EU hợp tác, liên kết để cùng phát triển


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 7: EU hợp tác, liên kết để cùng phát triển (P1)
 • 150 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021