Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 7: EU hợp tác, liên kết để cùng phát triển (P1)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 6 : EU hợp tác, liên kết để cùng phát triển P1. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 11. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Một tổ chức liên kết kinh tế khu vực có nhiều thành công trên thế giới và hiện nay trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là

 • A. EU (Liên Minh Châu Âu)
 • B. NAFTA (Hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ)
 • C. ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á)
 • D. MERCOUSUR (Thị trường chung Nam Mỹ)

Câu 2: Bước tiến mới của nền kinh tế EU năm 1990 là

 • A. tự do lưu thông dịch vụ
 • B. tự do lưu thông hàng hóa
 • C. sử dụng đồng tiền chung ơrô
 • D. tự do di chuyển

Câu 3: Hoạt động nào sau đây không hực hiện trong liên kết vùng?

 • A. Đi sang nước láng giềng làm việc trong ngày.
 • B. Xuất bản phẩm với nhiều thứ tiếng.
 • C. Các trường học phối hợp tổ chức khóa đào tạo chung.
 • D. Tổ chức các hoạt động chính trị.

Câu 4: Đồng tiền chung của EU đã được đưa vào giao dịch, thanh toán là

 • A. Ơ-rô
 • B. Rup
 • C. Bảng
 • D. Lira

Câu 5: Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) có trụ sở ở

 • A. Tu-lu-dơ (Pháp)
 • B. Ma-đrit (Tây Ban Nha)
 • C. Bruc-xen (Bỉ)
 • D. Hăm – buốc (Đức)

Câu 6: Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) do các nước sáng lập

 • A. Đức, Pháp, Anh
 • B. Tây Ban Nha, I-ta-li-a, Đức
 • C. Pháp, Đức, Tây Ban Nha
 • D. Anh, Tây Ban Nha, Pháp

Câu 7: Đường hầm giao thông dưới biển nối Anh với châu Âu lục địa nằm trên biển

 • A. Biển Bắc
 • B. Biển Măng-sơ
 • C. Biển Ban-tích
 • D. Biển Ti-rê-nê

Câu 8: Trong hợp tác sản xuất máy bay E-bớt nơi lắp ráp cuối cùng ở

 • A. Tây Ban Nha
 • B. Pháp
 • C. Đức
 • D. Anh

Câu 9: Việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô ở EU có tác dụng

 • A. xóa bỏ cách biệt kinh tế - xã hội giữa các nước
 • B. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường
 • C. phát triển kinh tế của từng nước
 • D. tự do lưu thông tiền vốn

Câu 10: Ý nào sau đây là biểu hiện của thuận lợi trong tự do lưu thông của Liên minh châu Âu?

 • A. tự do di chuyển
 • B. tự do lưu thông hàng hóa
 • C. tự do lưu thông dịch vụ
 • D. tự do lưu thông tiền vốn

Câu 11: Ý nào sau đây là biểu hiện tích cực của Liên minh châu Âu?

 • A. tự do lưu thông dịch vụ
 • B. tự do lưu thông hàng hóa
 • C. tự do di chuyển
 • D. tự do lưu thông tiền vốn

Câu 12: Các nước sáng lập và phát triển tổ hợp CÔNG NGHIỆP hàng không E-bớt (Airbus) gồm:

 • A. Đức, Pháp, Tây Ban Nha.
 • B. Đức, Pháp, Đan Mạch.
 • C. Đức, Pháp, Anh.
 • D. Đức, Pháp, Thụy Điển.

Câu 13: Liên kết vùng ở châu Âu là thuật ngữ để chỉ một khu vực

 • A. Biên giới của EU.
 • B. Nằm giữa mỗi nước của EU.
 • C. Nằm ngoài EU.
 • D. Không thuộc EU.

Câu 10: Đồng tiền chung châu Âu EURO bắt đầu sử dụng ở châu Âu vào

 • A. năm 1997
 • B. năm 2000
 • C. năm 1999
 • D. năm 2001

Câu 11: Đồng Euro so với đồng Đôla Mĩ có ưu thế và hạn chế là

 • A. có khả năng lưu hành mạnh trên thế giới hơn đồng Đôla.
 • B. có giá trị hơn đồng Đôla, nhưng khả năng lưu hành yếu hơn đồng Đôla.
 • C. có giá trị thấp hơn đồng Đôla, lưu thông yếu hơn đồng Đôla.
 • D. chỉ có giá trị lưu hàng trong các nước EU,không có khả năng trao đổi quốc tế.

Câu 12: 6 nước nào sau đây có vai trò sáng lập EU?

 • A. Anh, Pháp, Bỉ, Đức, Thuỵ Sĩ, I-ta-li-a.
 • B. Đức, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Lúc-xăm-bua, I-ta-li-a.
 • C. Bồ Đào Nha, Ba Lan, Anh, I-ta-li-a, Pháp, Đức.
 • D. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Đức, Bỉ.

Câu 13: Đến đầu năm 2007, EU đã có số nước thành viên là

 • A. 15 nước.
 • c. 25 nước.
 • C. 20 nước.
 • D. 27 nước

Câu 14: Khi phá bỏ hàng rào thuế quan giữa các nước EU sẽ có , hưởng đến kinh tế của các nước trong khôi là

 • A. giảm lợi tức thu từ thuê nhập khau, hạn che phát triên kinh tí
 • B. làm tăng khả năng cạnh tranh hàng hoá cua nhau,
 • C. tạo điều kiện giảm giá hàng, lưu thông thuận lợi.
 • D. dỡ khâu kiểm soát hàng hoá khi qua cửa khâu của nhau.

Cảu 15: Số liên kết vùng kinh tế của EU, năm 2000 có khoảng

 • A. 80 liên kết vùng.
 • B. 140 liên kết vùng.
 • C. 120 liên kết vùng.
 • D. 160 liên kết vùng.

Câu 16: Nước nào dưới đây trong khối EƯ chưa sử dụng đồng Euro?

 • A. Lúc-xăm-bua.
 • B. Ai-len
 • C. Xlô-vê-ni-a.
 • D. Anh.

Câu 17: Quy định của EU với các nước thành viên trong quan hệ kinh tế với các nước ngoài khối là

 • A. có quyền tranh thủ phát triển thương mại với tất cả các nước ngoài khối.
 • B. không được quan hệ thương mại với các nước ngoài khối.
 • C. tuân thủ chính sách thương mại chung trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài khối.
 • D. vừa tuân thủ chính sách thương mại chung, nhưng vẫn có quyền quan hệ thương mại với các nước ngoài khối khi cần thiết.

Câu 18:Người Bồ Đào Nha có thể mở tài khoản tại Pháp như người Pháp là nhờ EU có chính sách

 • A. tự do lưu thông tiền vốn trong EU.
 • B. tự do lưu thông hàng hoá trong EU.
 • C. tự do lưu thông dịch vụ trong EU
 • D. tự do di chuyển, cư trú, làm việc trong EU
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 7: EU hợp tác, liên kết để cùng phát triển


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 7: EU hợp tác, liên kết để cùng phát triển (P2)
 • 439 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021