Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 8: Liên bang Nga (tự nhiên, dân cư và xã hội) P2

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài Liên bang Nga (tự nhiên, dân cư và xã hội)(P2). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 11. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đặc điểm nào sau đây không đúng với phần lãnh thổ phía Đông của LB Nga?

 • A. Có đồng bằng màu mở.
 • B. Phần lớn là núi và cao nguyên.
 • C. Nguồn khoáng sản và lâm sản lớn.
 • D. Có trữ năng thủy điện lớn.

Câu 2: Dân cư nước Nga tập trung chủ yếu ở

 • A.Vùng Đồng bằng Đông Âu.
 • B. Vùng Đồng bằng Tây Xi – bia.
 • C. Vùng Xi – bia
 • D. Vùng ven biển Thái Bình Dương.

Câu 3: Liên Bang Nga giáp với nhiều biển và đại dương lớn thuận lợi cho

 • A. giao lưu kinh tế.
 • B. phát triển du lịch.
 • C. khai thác khoáng sản.
 • D. khí hậu mang tính hải dương

Câu 4: Rừng ở LB Nga chủ yếu là rừng lá kim vì đại bộ phận lãnh thổ

 • A. nằm trong vành đai ôn đới.
 • B. là đồng bằng.
 • C. là cao nguyên.
 • D. là đầm lầy.

Câu 5: Khó khăn cho việc khai thác tài nguyên của Liên Bang Nga là

 • A. tài nguyên phân bố ở vùng núi hoặc vùng lạnh giá.
 • B. trữ lượng tài nguyên ít, phân bố rãi rác.
 • C. trình độ khoa học kĩ thuật còn yếu kém.
 • D. thiếu nguồn lao động cho khai thác.

Câu 6: Tài nguyên khoáng sản của LB Nga thuận lợi để phát triển những ngành công nghiệp nào sau đây?

 • A. Năng lượng, luyện kim, hóa chất.
 • B. Năng lượng, luyện kim, dệt.
 • C. Năng lượng, luyện kim, cơ khí.
 • D. Năng lượng, luyện kim, vật liệu xây dựng.

Câu 7: Tổng trữ năng thủy điện của LB Nga tập trung chủ yếu trên các sông ở vùng

 • A. Đông Âu.
 • B. Núi U-ran.
 • C. Xi-bia.
 • D. Viễn Đông.

Câu 8: Rừng ở LB Nga chủ yếu là rừng lá kim vì đại bộ phận lãnh thổ

 • A. Nằm trong vành đai ôn đới.
 • B. Là đồng bằng.
 • C. Là cao nguyên.
 • D. Là đầm lầy.

Câu 9: Hơn 80% lãnh thổ LB Nga nằm trong vành đai khí hậu

 • A. Cận cực.

 • B. Ôn đới.
 • C. Cận nhiệt.
 • D. Nhiệt đới.

Câu 10: Khó khăn lớn nhất về tự nhiên đối với phát triển kinh tế – xã hội của LB Nga là

 • A. Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên.
 • B. Nhiều vùng rộng lớn có khí hậu bang giá hoặc khô hạn.
 • C. Hơn 80% lãnh hổ nằm ở vành đai khí hậu ôn đới.
 • D. iáp với Bắc Băng Dương.

Câu 11: Dân tộc nào sau đây chiếm tới 80% dân số LB Nga?

 • A. Tác-ta.
 • B. Chu-vát.
 • C. Nga.
 • D. Bát-xkia.

Câu 12: Đại bộ phận dân cư LB Nga tập trung ở

 • A. Phần lãnh thổ thuộc châu Âu.
 • B. Phần lãnh thổ thuộc châu Á.
 • C. Phần phía Tây.
 • D. Phần phía Đông.

Câu 13: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc văn hóa?

 • A. Có nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị.
 • B. Có nhiều nhà bác học thiên tài, nổi tiếng thế giới.
 • C. Có nghiên cứu khoa học cơ bản rất mạnh, tỉ lệ người biết chữ cao.
 • D. Là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ.

Câu 14: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc khoa học?

 • A. Có nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị.
 • B. Có nhiều nhà văn hào lớn như A.X.Puskin, M.A. Sô-lô-khốp…
 • C. Là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản.
 • D. Người dân có trình độ học vấn khá cao, tỉ lệ biết chữ 99%.

Cho bảng số liệu:

Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi:

Câu 15: Nhận xét nào sau đây là đúng?

 • A. Từ năm 1991 đến năm 2015, dân số LB Nga giảm 4 triệu người.
 • B. Từ năm 1991 đến năm 2015, dân số LB Nga tăng thêm 4 triệu người.
 • C. Từ năm 1991 đến năm 2015, dân số LB Nga liên tục giảm.
 • D. Từ năm 1991 đến năm 2015, dân số LB Nga liên tục tăng.

Câu 16: Dân số LB Nga giảm là do

 • A. Gia tăng dân số không thay đổi qua các thời kì.
 • B. Gia tăng dân số tự nhiên có chỉ số âm và do di cư.
 • C. Gia tăng dân số tự nhiên thấp.
 • D. Số trẻ sinh ra hằng năm nhiều hơn số người chết của năm đó.

Câu 17: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc văn hóa?

 • A. Có nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị.
 • B. Có nhiều nhà bác học thiên tài, nổi tiếng thế giới.
 • C. Có nghiên cứu khoa học cơ bản rất mạnh, tỉ lệ người biết chữ cao.
 • D. Là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ.

Câu 18: Vấn đề về dân số mà Liên Bang Nga đang quan tâm là

 • A. thiếu nguồn lao động.
 • B. dân số tăng nhanh.
 • C. tuổi thọ trung bình thấp.
 • D. tỉ lệ sinh cao.

Câu 19: Sông có giá trị lớn về mặt giao thông đường thủy của Liên Bang Nga là

 • A. Vôn- ga.
 • B. Sông Ê – nít – xây.
 • C. Sông Ô -bi.
 • D. Sông -Lê na.

Câu 20: Đặc điểm nào sau đây thể hiện rõ nhất LB Nga là một đất nước rộng lớn?

 • A. Đất nước trải dài trên 11 múi giờ.
 • B. Nằm ở cả châu Á và châu Âu.
 • C. Giáp với Bắc Băng Dương và nhiều nước châu Âu.
 • D. Có nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

Câu 21: Yếu tố quan trọng nhất làm cho vùng Đông Bắc Liên Bang Nga dân cư thưa thớt.

 • A. Khí hậu lạnh giá.
 • B. Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên.
 • C. Địa hình chủ yếu là đầm lầy.
 • D. Đất đai kém màu mở.

Câu 22: Sông ngòi của nước Nga phần lãnh thổ châu Âu và châu Á có chế độ nước khác nhau là

 • A. sông ở Nga phần châu Âu nước đầy vào mùa thu đông, sông ở Nga phần châu Á nước đầy vào mùa xuân hạ.
 • B. sông ở Nga phần Âu nước đầy vào mùa xuân hạ, sông ở Nga phần châu Á nước đầy vào mùa thu đông.
 • C. sông ở Nga phần châu Âu cạn dòng vào mùa thu đông, sông ở Nga phần châu Á cạn dòng vào mùa xuân hè.
 • D. sông ở Nga phần châu Âu lũ vào mùa xuân, sông ở Nga phần châu Á vào mùa đông.

Câu 23: Sự khác biệt về chế độ sông ngòi ở Nga Âu và Nga Á là do nguyên nhân nào sau đây?

 • A. Sông ở Nga phần châu Âu ngắn hơn sông ở Nga phần châu Á.
 • B. Sông ở Nga phần châu Âu và ở Nga phần châu Á chảy theo 2 hướng khác nhau ở 2 vùng lãnh thổ có khí hậu khác nhau.
 • C. Sông ở Nga phần châu Âu liên kết thành hệ thống, sông ở Nga phần châu Á chảy riêng lẻ, độc lập.
 • D. Sông ở Nga phần châu Âu nhiều thác, dốc, sông ở Nga phần châu Á chảy trên địa hình bằng phẳng.

Câu 24: Sự khác biệt về điều kiện tự nhiên giữa 2 lãnh thổ Tây và |Đông của Liên bang Nga đã quy định sự khác biệt về hướng phát triển kinh tế là

 • A. lãnh thổ phía Tây phát triển kinh tế toàn diện, phía Đông phát triển cơ bản là công nghiệp.
 • B. lãnh thổ phía Tây công nghiệp phát triển mạnh, phía Đông nông I nghiệp phát triển mạnh.
 • C. lãnh thổ phía Tây phát triển mạnh về chăn nuôi, phla Đông I mạnh về trồng trọt.
 • D. lãnh thổ phía Tây khó phát triển giao thông vận tải, phía Đông I thuận lợi cho phát triển giao thông nhiều loại hình.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 8: Liên bang Nga (tự nhiên, dân cư và xã hội)


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 8: Liên bang Nga (tự nhiên, dân cư và xã hội) P1
 • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021