Bài 8: Liên bang Nga (tự nhiên, dân cư và xã hội)

 • 1 Đánh giá

Liên bang Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới, nằm ở cả hai châu lục. Đây là một nước giàu tài nguyên, dân số đông. Liên Bang Nga có nhiều tiềm lực lớn về khoa học và văn hóa. Nền kinh tế trải qua nhiều biến động trong thập niên 90 ( thế kỉ XX) nhưng đang khôi phục lại vị trí, cường quốc của mình. Sau đây KhoaHoc, sẽ giới thiệu các bạn tiết 1 của bài Liên Bang Nga “tự nhiên, dân cư và xã hội”.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Vị trí địa lí và lãnh thổ.

 • LB Nga có diện tích lớn nhất thế giới, nằm trên cả hai châu lục Á và Âu.
 • Giáp 14 nước ở phía nam và tây-tây nam.
 • Phía bắc và phía đông, nam giáp biển-đại dương.
 • Lãnh thổ trải dài trên 11 mũi giờ.

II. Điều kiện tự nhiên

III. Dân cư và xã hội

 • Dân cư
  • Đông dân nhưng dân số đang có xu hướng giảm
  • Là quốc gia có nhiều dân tộc ( hơn 100 dân tộc).
  • Đa số dân sống ở thành phố (70%) chủ yếu tập trung ở miền Tây, trong khi miền Đông có nhiều tiềm năng tài nguyên thiên nhiên lại thiếu lao động.
 • Xã hội
  • Có tiềm lực lớn về khoa học và văn hóa
  • Trình độ học vấn của dân cư cao, thuận lợi cho phát triển kinh tế.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Quan sát hình 8.1, hãy cho biết LB Nga giáp với những quốc gia và đại dương nào?

Liên Bang Nga

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Tài nguyên khoáng sản của LB Nga thuận lợi để phát triển những ngành công nghiệp nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Dựa vào bảng 8.2 và hình 8.3, hãy nhận xét sự thay đổi dân số " của LB Nga và nêu hệ quả của sự thay đổi đó?

Liên Bang Nga

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đốì với sự phát triển kinh tế của LB Nga?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Đặc điểm dân cư của LB Nga có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Hãy nêu một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những nhà bác học nổi tiếng của LB Nga?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi: Nêu những trở ngại về mặt tự nhiên ở Liên Bang Nga đối với sự phát triển kinh tế?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi: Trình bày các đặc điểm về dân cư của Liên bang Nga. Phân tích ảnh hưởng của các đặc điểm đó đến sự phát triển kinh tế – xã hội?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi: Vì sao số dân của Liên Bang Nga giai đoạn từ 1991 – 2005 lại giảm?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 8: Liên bang Nga (tự nhiên, dân cư và xã hội) P2


 • 41 lượt xem
Chủ đề liên quan