Bài 12: Ô – Xtrây –li – a (khái quát về Ô- Xtrây- li -a)

 • 1 Đánh giá

Ô -xtrây –li-a là một đất nước rộng lớn nằm ở bán cầu Nam, giàu có về tài nguyên dân cư đa dân tộc, đa tôn giáo và văn hóa. Ô -xtrây –li –a ngày nay là một đất nước phát triển đầy năng động và ngày càng gắn bó hơn với nhiều khu vực trên thế giới.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Tự nhiên, dân cư và xã hội

1. Ví trí địa lí và điều kiện tự nhiên

 • Quốc gia duy nhất chiếm cả lục địa, đứng thứ 6 về diện tích.
  • Diện tích: 7, 74 triệu km2.
  • Thủ đô: Canberra
 • Vị trí địa lý:
  • Nằm hoàn toàn ở bán cầu Nam, chủ yếu trong vòng đai chí tuyến.
  • Lãnh thổ bao chiếm là toàn bộ lục địa Ô -trây -li -a.
 • Địa hình:
  • Độ cao trung bình thấp
  • Từ Tây sang Đông có: Cao nguyên – đất thấp và núi thấp trung bình – đất cao và núi
 • Khí hậu: Có sự phân hóa sâu sắc giữa các bộ phận lãnh thổ.
 • Tài nguyên, khoáng sản: Giàu có: than, sắt, kim cương, dầu khí, chì, thiếc, uranium…
 • Sinh vật: Có nhiều loài bản địa quí hiếm.
 • Cảnh quan thiên nhiên:
  • Đa dạng, kì vĩ.
  • Úc rất quan tâm bảo vệ môi trường.

2. Dân cư và xã hội

 • Dân cư:
  • Phân bố dân cư không đều, mật độ dân cư rất thấp ở vùng nội địa.
  • 90% số dân tập trung ở dải đồng bằng ven biển Đông Nam và Tây Nam.
 • Xã hội:
  • Là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hóa.
  • Đăng gia tăng mạnh mẽ các mối quan hệ với các khu vưc Châu Á – Thái Bình Dương.
  • Mức độ thị hóa cao nhất thế giới ( 85 % dân cư sống ở đô thị).
  • Nguồn nhân lực có chất lượng cao.
  • Là quốc gia tiên tiến về khoa học kĩ thuật ( chiến 2.5% công trình khoa học thế giới…)
  • Đầu tư nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo nghề và phát triển công nghệ thông tin…

II. Kinh tế

1. Khái quát

 • Ô -xtrây –li –a có nền kinh tế phát triển
 • Các ngành kinh tế có hàm lượng tri thức cao hiện đang đóng góp 50% giá trị GDP.
 • Tốc độ tăng trưởng kinh tế gần đây cao và ổn định, tỉ lệ thất nghiệp thấp.
 • Trở thành môi trường đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên thế giới.

2. Dịch vụ

 • Có vai trò rất quan trọng, chiếm 71% GDP.
 • Mạng lưới ngân hàng, chi nhánh tài chính mở rộng, thương mại điện tử phát triển.
 • Ngoại thương phát tiển mạnh
 • Du lịch phát triển, du khách quốc tế hằng năm chếm 25% dân số.

3. Công nghiệp

 • Có trình độ phát triển cao nhưng xuất khẩu nhiều nguyên liệu thô
 • Phát triển mạnh các ngành công nghệ cao
 • Trung tâm công nghiệp lớn là Xit-ni, Menbơn.

4. Nông nghiệp

 • Là nước có nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất dựa vào các trang trại có qui mô và trình độ kĩ thuật cao
 • Sản xuất và xuất khẩu nhiều nông sản.
 • Chăn nuôi chiếm vai trò chính.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào bản đồ tự nhiên, hãy chứng minh khí hậu Ô –xtrây- li- a có sự phân hóa mạnh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Điều kiện tự nhiên đã tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho vệc phát triển kinh tế của Ô – xtrây – li – a.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy trình bày môt số đặc điểm về tự nhiên và dân cư, xã hội của Ô- xtrây – li-a?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Hãy chứng minh rằng Ô –xtrây- li-a là nước có nền công nghiệp phát triển cao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Dựa vào hình 12.5, hãy phân tích để thấy rõ tính hiện đại của các trang trại nông nghiệp ở Ô – xtrây -li -a?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 11 bài 12: Ô – Xtrây –li – a (khái quát về Ô- Xtrây- li -a)


 • 21 lượt xem
Chủ đề liên quan