Điều kiện tự nhiên đã tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho vệc phát triển kinh tế của Ô – xtrây – li – a.

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Điều kiện tự nhiên đã tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho vệc phát triển kinh tế của Ô – xtrây – li – a.

Bài làm:

Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên cho vệc phát triển kinh tế của Ô – xtrây – li – a:

 • Thuận lợi:
  • Tài nguyên khoáng sản giàu có, cảnh quan tự nhiên đa dạng
  • Khí hậu đa dạng, đất đai màu mỡ ở đồng bằng ven biển, miền Đông đồng cỏ rộng lớn vùng núi đá.
  • Dải san hô ngầm vĩ đại ở bờ biển Đông thu hút khách du lịch.
 • Khó khăn:
  • Nhiều vùng rộng lớn bị hạn hán.
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021