Giải Địa 11 bài 2 Bài 2 Địa lí 11

 • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo Giải Địa lí lớp 11 bài 2 - Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế để hoàn thiện các câu hỏi có trong bài cũng như nâng cao kết quả học tập môn Địa 11.

Câu hỏi trang 12 Địa 11

Dựa vào bảng 2, so sánh số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Rút ra nhận xét.

Lời giải

- Nêu thứ tự về số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực.

- Nêu tổ chức có GDP cao nhất, thấp nhất, so sánh với nhau và so sánh với trong mối quan hệ với dân số. Ví dụ: APEC có GDP cao nhất đồng thời cũng là tổ chức có số dân đông nhất.

Câu 1 trang 11 sgk Địa Lí 11

Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hoá kinh tế. Xu hướng toàn cầu hoá kinh tế dẫn đến những hệ quả gì?

Lời giải:

a) Biểu hiện

- Thương mại thế giới phát triển mạnh: tốc độ gia tăng trao đổi hàng hóa trên thế giới nhanh hơn nhiều so với gia tăng GDP

- Đầu tư nước ngoài tăng nhanh:

 • Từ năm 1990-2004 tăng từ 1774 tỉ USD lên 8894 tỉ USD
 • Lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn: tài chính ngân hàng, bảo hiểm

- Thị trường tài chính quốc tế mở rộng:

 • Hàng vạn ngân hàng được nối với nhau
 • Các tổ chức quốc tế ngày càng có vai trò quan trọng: Qũy tiền tệ, Ngân hàng thế giới

- Các công ty quốc gia có vai trò ngày càng lớn:

 • Hoạt động ở nhiều quốc gia
 • Nắm trong tay của cải lớn
 • Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng

b) Hệ quả

- Tích cực:

 • Thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu
 • Đẩy nhanh đầu tư tăng cường hợp tác quốc tế

- Tiêu cực: Gia tăng khoảng cách giàu nghèo

Giải Địa lí 11 bài 2 được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Địa lí lớp 11. Trong chuyên mục Giải Địa lí 11, KhoaHoc giải đáp tất cả các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học bám sát chương trình học theo SGK chuẩn với lời giải chi tiết, chính xác. Học sinh có thể tham khảo lời giải để hoàn thiện câu hỏi trong bài học với mục tiêu đạt được kết quả cao môn Địa lí 11.

 • 56 lượt xem
Chủ đề liên quan