Giải Địa 11 bài 5 Tiết 1 Bài 5 Địa lí 11 tiết 1: Một số vấn đề của Châu Phi

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung Giải Địa 11 bài 5 Tiết 1 - Một số vấn đề của Châu Phi được đăng tải đầy đủ trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học tập môn Địa lớp 11.

Câu hỏi trang 20 Địa lí 11

Câu 1. Dựa vào hình 5.1 và hiểu biết của bản thân, cho biết đặc điểm khí hậu và cảnh quan của Châu Phi?

Lời giải

- Phần lớn lãnh thổ có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc và xa van.

Câu 2: Dựa vào bảng 5.1 so sánh và nhận xét các chỉ số dân số của Châu Phi so với nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới?

Lời giải

Tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên đều cao hơn rất nhiều so với nhóm các nước phát triển và thế giới, cao hơn nhóm các nước đang phát triển; nhưng tuổi thọ trung bình thấp hơn nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới.

Câu hỏi trang 22 Địa lí 11

Dựa vào bảng 5.2, nhận xét về tốc độ tăng GDP của một số nước ở Châu Phi so với thế giới?

Lời giải

Một số nước có tốc độ tăng GDP cao hơn tốc độ tăng của thế giới: An-giê-ri, Nam Phi, Công-gô. Riêng Ga-na, tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng của thế giới. Nhìn chung một số nước châu Phi có tốc độ tăng GDP khá cao.

Câu 1 trang 23 sgk Địa lí 11

Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên?

Lời giải

- Tài nguyên thiên cần phải được khai thác, sử dụng và bảo vệ một cách hợp lí

- Để hạn chế sự khô hạn cần phải áp dụng hợp lí các biện pháp thủy lợi

- Tuyên truyền giáo dục để nâng cao nhạn thức của nhân dân

- Nâng cao cơ sở vật chất y tế để phòng tránh HIV/AIDS

- Tuyển truyền giáo dục về sự gia tăng dân số

Đây là những giải pháp cấp bách đối với đa số các quốc gia của châu Phi

Câu 2 trang 23 sgk Địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác?

Lời giải

- Tỉ lệ dân số của châu Phi tăng đều từ năm 1985-2005

- Năm 1985 tỉ lệ sân số của châu Phi thấp hơn so với châu Mĩ, châu Á, châu Âu nhưng lại cao hơn so với Châu Đại Dương

- Năm 2000 tỉ lệ sân số của châu Phi thấp hơn so với châu Mĩ, châu Á nhưng lại cao hơn so với châu Âu và Châu Đại Dương

- Năm 2005 tỉ lệ sân số của châu Phi thấp hơn so với châu Á nhưng lại cao hơn so với châu Mĩ, châu Âu Châu Đại Dương

Giải Địa lí 11 bài 5 được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Địa lí lớp 11. Trong chuyên mục Giải Địa lí 11, KhoaHoc giải đáp tất cả các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học bám sát chương trình học theo SGK chuẩn với lời giải chi tiết, chính xác. Học sinh có thể tham khảo lời giải để hoàn thiện câu hỏi trong bài học với mục tiêu đạt được kết quả cao môn Địa lí 11.

  • 38 lượt xem
Chủ đề liên quan