Bài 7: EU liên minh khu vực lớn trên thế giới

 • 1 Đánh giá

Liên minh châu Âu là một trong những tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công nhất trên thế giới. Từ khi ra đời đến nay, số lượng các nước thành viên lên tục tăng, sự hợp tác, liên kết được mở rộng và phát triển. Sau đây, KhoaHoc mời các bạn đến với bài học "EU-liên minh khu vực lớn trên thế giới".

A. Kiến thức trọng tâm

I. Qúa trình hình thành và phát triển

1. Sự ra đời và phát triển

 • Sau chiến tranh thế giới II, các nước Tây Âu tăng cường liên kết.
 • Năm 1951 thành lập cộng đồng Than và Thép châu Âu. Gồm các nước: Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Lucxămbua.
 • 1957: cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC).
 • 1993, đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).
 • Ban đầu từ 6 nước đến 2007 là 27 nước.

2. Mục đích và thể chế của EU

 • Mục đích:
  • Xây dựng phát triển khu vực mà nơi đó hàng hóa, người, vốn được tự do lưu thông giữa các thành viên.
  • Tăng cường hợp tác, liên kết kinh tế, luật pháp, an ninh và ngoại giao.
 • Thể chế:
  • Hội đồng châu Âu
  • Nghị viện
  • Hội đồng bộ trưởng
  • Ủy ban liên minh

II. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới

1. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới.

 • EU là một trong ba trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới.
 • EU đứng đầu thế giới về GDP năm 2004
 • Dân số chỉ chiếm 7,1% dân số thế giới nhưng chiếm 26,5% tỉ trọng xuất khẩu trong GDP, chiếm 31% tổng GDP của thế giới.
 • Chiếm 26% trong sản xuất ô tô của thế giới.

2. Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới.

EU là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới:

 • Chiếm 37,7% xuất khẩu của thế giới, 59% viện trợ phát triển thế giới
 • Tỉ trọng của EU trong GDP và trong xuất khẩu của thế giới đều đứng đầu, vượt xa Hoa Kì và Nhật Bản.
 • Hình thành nên thị trường chung và sử dụng cùng đồng tiền .
 • Vẫn có sự chênh lệch về trình độ giữa các nước.

Quan hệ thương mại:

 • Trong EU: Bãi bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán giữa các nước.
 • Ngoài EU:
  • Thực hiện một mức thuế quan với các nước
  • Thực hiện một số thay đổi trong ngoại thương
  • EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Dựa vào hình 7.3, trình bày những liên minh, hợp tác chính của EU?

Dựa vào hình 7.3, trình bày những liên minh, hợp tác chính của EU?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Phân tích hình 7.4 để thấy rõ cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não châu Âu?

Phân tích hình 7.4 để thấy rõ cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não châu Âu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Dựa vào bảng 7.1, so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản?

so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Dựa vào các thông tin ở trên, hãy nêu nhận xét về quan hệ thương mại của EU đôi với các nước bên ngoài tổ chức EU?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Liên minh châu Âu hình thành và phát triển như thế nào? Trình bày tóm tắt mục đích và thể chế của tổ chức này?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Dựa vào bảng 7.1, hình 7.5 và nội dung bài học trong SGK, hãy chứng minh rằng: EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi: Chứng minh rằng EU là một tổ chức kinh tế khu vực có mức độ thống nhất, liên kết cao?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 7: EU liên minh khu vực lớn trên thế giới (P2)


 • 25 lượt xem
Chủ đề liên quan