Bài 8: Thực hành tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên Bang Nga

  • 1 Đánh giá

Liên bang Nga được biết đến là đất nước rộng lớn nhất thế giới. Theo đó mà quỹ đất để phục vụ cho ngành nông nhiệp của đất nước này cũng dồi dào không kém. Vậy với những điều kiện thuận lợi sẵn có như vậy, Nga đã có nền nông nghiệp như thế nào? KhoaHoc mời các bạn đến với bài thực hành “tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên Bang Nga” dưới đây.

1. Tìm hiểu sự thay đổi GDP của LB Nga

Cho bảng số liệu:

Năm

1990

1995

2000

2003

2004

GDP

967,3

363,9

259,7

432,9

582,4

Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét.

Bài làm:

Vẽ biểu đồ:

 sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên Bang Nga.

Nhận xét:

Dựa vào bảng số liệu cũng như biểu đồ trên ta thấy:

  • Từ năm 1990 đến năm 2005, GDP của nước Nga không ổn định.
  • Từ 190 đến 2000 GDP của Nga giảm xuống từ 967,3 xuống còn 259,7 tỉ USD.
  • Từ 2003 đến 2004, GDP lại có xu hướng tăng lên khá nhanh, chỉ trong một năm nhưng đã tăng 49,5 tỉ USD.
  • So với năm 2000, GDP của năm 2004 đạt mức 224,3%.

=> Do khủng hoảng kinh tế-chính và xã hội vào đầu thập kỉ 90. Trong những năm gần đây Nga đã lấy lại nhịp độ phát triển và tăng trưởng kinh tế.

2. Tìm hiểu sự phân bố nông nghiệp ở LB Nga.

Dựa vào hình 8.10, hãy nêu sự phân bố các cây trồng, vật nuôi chủ yếu của LB Nga. Giải thích sự phân bố đó?

 sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên Bang Nga.


  • 4 lượt xem
Chủ đề liên quan