Giải Địa 11 bài 1 Bài 1 Địa lí 11

  • 1 Đánh giá

Giải Địa lí 11 bài 1 bao gồm đầy đủ các câu hỏi, bài tập có trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Địa lớp 11.

Câu hỏi trang 7 Địa lí 11

Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo mức GDP bình quân đầu người (USD/người)

Giải Địa lí 11 bài 1

Lời giải

- Các nước và vùng lãnh thổ có thu nhập cao tập trung chủ yếu ở Bắc Mĩ, Tây Âu, Đông Á, Ô-xtrây-li-a. Các nước và vùng lãnh thổ có thu nhập thấp thường tập trung ở châu Phi, Nam Á, Tây Nam Á,...

Dựa vào bảng 1.1, hãy nhận xét sự chênh lệch về GDP bình quân đầu người giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

Giải Địa lí 11 bài 1

Lời giải

GDP bình quân đầu người có sự chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. Các nước phát triển thường có GDP/người cao, gấp nhiều lần trung bình của thế giới; các nước đang phát triển có GDP/người thấp, thấp hơn rất nhiều lần trung bình của thế giới.

Câu hỏi trang 8 Địa lí 11

Dựa vào bảng 1.2, hãy nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước – năm 2014.

Giải Địa lí 11 bài 1

Lời giải

Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nhóm nước phát triển và đang phát triển khác nhau: các nước phát triển có tỉ trọng khu vực III cao, khu vực I thấp; các nước đang phát triển ngược lại.

Câu 1 trang 9 sgk Địa lí 11

Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế- xã hội của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển

Lời giải

Nhóm nước phát triển

Nhóm nước đang phát triển

Tỉ trọng GDP

Rất cao chiếm tới 79,3%

Rất thấp chỉ chiếm 20,7%

Cơ cấu GĐP phân theo khu vực kinh tế

- Khu vực I và II: thấp (<30%)

- Khu vực III chiếm tỉ trọng cao nhất (>40%).

- Hai khu vực I và khu vực II chiếm <60%, sự chênh lệch giữa các khu vực là không lớn.

Tuổi thọ bình quân

76 tuổi

65 tuổi, nhiều khu vực như ở Đông Ph, tây Phi thì tuổi thọ trung bình xuống chỉ còn 47 tuổi

Chỉ số HDI

Cao so với thế giới

Vẫn còn thấp

Câu 2 trang 9 sgk Địa lí 11

Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền kinh tế - xã hội thế giới.

Lời giải

- Đặc trưng:

  • Diễn ra vào cuối thế kỉ XX đầu thể kỉ XXI
  • Là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng của công nghệ cao
  • Là các công nghệ cao dựa vào những thành tựu khoa học mới với hàm lượng tri thức cao
  • Bốn công nghệ trụ cột: công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thành tự

- Tác động:

  • Làm xuất hiện nhiều ngành mới, tạo ra bước chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ.
  • Làm cho nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang một loại hình kinh tế mới dựa trên tri thức, kĩ thuật, cộng nghệ cao.

Câu 3 trang 9 sgk Địa lí 11

Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các năm. Rút ra nhận xét.

Lời giải:

Gợi ý:

Giải Địa 11 trang 9

- Nhận xét: Tổng nợ nước ngoài cua các nhóm nước đang phát triển qua các năm rất cao và đang ngày càng tăng.

  • Tăng mạnh nhất là giai đoạn từ 1990-1998 từ 1310 đến 2465 tỉ USD
  • Từ năm 1990-2004 tăng từ 1310 lên đến 2724 tỉ USD, tăng gần 2 lần

Giải Địa lí 11 bài 1 được KhoaHoc giải đáp chi tiết trên đây nhằm hỗ trợ học sinh học tốt môn Địa lí lớp 11. Trong chuyên mục Giải Địa lí 11, KhoaHoc giải đáp tất cả các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từng bài học bám sát chương trình học theo SGK chuẩn với lời giải chi tiết, chính xác. Học sinh có thể tham khảo lời giải để hoàn thiện câu hỏi trong bài học với mục tiêu đạt được kết quả cao môn Địa lí 11.

  • 70 lượt xem
Chủ đề liên quan