Bài 12: Ô- xtrây –li -a (thực hành tìm hiểu về dân cư Ô- x trây –li-a)

 • 1 Đánh giá

Sự phát triển của một quốc gia hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có nhân tố con người. Vậy dân cư Ô -xtrây -li-a có những đặc điểm như thế nào. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể hơn.

Dựa vào bài Ô -xtrây -li -a (có thểm tham khảo thêm tư liệu từ báo chí và các tài liệu khác), hãy nhận xét và viết một báo cáo ngắn về dân cư Ô -xtrây -li -a, theo dàn ý dưới đây:

1. Số dân và quá trình phát triển dân số.

2. Sự phân bố dân cư.

3. Chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế – xã hội của Ô -xtrây -li -a.

Trả lời:

1. Số dân và quá trình phát triển dân số

Dân số ít và tăng chủ yếu do quá trình nhập cư

 • Số dân ít ( 20,4 triệu người/ 7,7 triệu km ). Tăng chậm (năm 1920: 4,5 triệu, 1985: 15,8 triệu, 2005: 20,4 triệu
 • Tỉ lệ gia tăng dân số thấp: từ 1975 – 2000 tăng 1,3%/năm, năm 2005: 0.6%
 • Dân số tăng chủ yếu từ nhập cư
  • 95% : Nguồn gốc châu âu
  • 4% : Nguồn gốc châu á
  • 1% : Thổ dân, cư dân đảo

=> Là quốc gia đa dạng về dân tộc, văn hóa và tôn giáo

2. Phân bố dân cư

 • Là quốc gia có mật độ dân cư thưa thớt ( 3 người/km)
 • Phân bố không đều:
  • 90% dân sống tập trung trên khoảng 3% diện tích ở vùng duyên hải phía Đông, Đông Nam và Tây Nam
  • 97% diện tích còn lại chỉ có 10% dân (mật độ trung bình 0,3 người/km )
 • 85% dân cư sống ở thành thị

3. Chất lượng của dân cư

 • Dân cư có trình độ học vấn cao. Tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt nghiệp phổ thông trung học đứng hàng đầu thế giới.
 • Chỉ số phát triển con người đứng hàng thứ 3 trên thế giới và được nâng cao không ngừng
 • Là một trong 10 nước đứng đầu thế giới về lao động kỹ thuật cao ( chuyên gia tin học và tài chính có chất lượng cao )
 • Có lượng khoa học trình độ cao

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 11