Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào? Bài 4 trang 90 SGK Địa lí 11

Nội dung
 • 1 Đánh giá

Bài 4 trang 90 SGK Địa lí 11

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết cho câu hỏi trong bài 4 trang 90 SGK Địa lí 11 - Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào?

Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào?

Bài làm:

Tích cực:

 • Đời sống nhân dân được cải thiện
 • Giải quyết vấn đề về việc làm
 • Dễ dàng trong công tác quản lý dân số
 • Có nhiều đất đai để phát triển nông nghiệp
 • Giáo dục con cái chu đáo

Hạn chế:

 • Làm giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên (năm 2005 chỉ còn 0,6%), giảm mức tăng dân số, dân số dần tiến tới sự ổn định.
 • Gây mất cân bằng về giới, số lượng nam có xu hướng lớn hơn số lượng nữ. Về lâu dài, điều này sẽ ảnh hưởng tới nguồn lao động và một số vấn đề xã hội của đất nước.
 • Người già thiếu người chăm sóc
 • Tuy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên chỉ còn 0,63 nhưng vẫn là nước đông dân và đứng đầu thế giới.
 • Xảy ra các tệ nạn xã hội
 • Thiếu nguồn lao động trong tương lai…
Chủ đề liên quan