Vì sao các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Vì sao các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?

Bài làm:

- Các nước Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao là bởi vì:

  • Thứ nhất, tuy đã giành độc lập song nhiều nước vẫn duy trì cơ cấu xã hội phong kiến. Các thế lực tôn giáo bảo thủ tiếp tục cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội.
  • Thứ hai, các nước ở đây đều chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.
  • Cuối cùng là do quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của các thế lực bị mấy quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.
  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021