Hãy cho biết, trong khu vực Đông Nam Á còn nước nào chưa gia nhập ASEAN?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Hãy cho biết, trong khu vực Đông Nam Á còn nước nào chưa gia nhập ASEAN?

Bài làm:

- Đông Nam Á có tất cả 11 nước.

  • Năm 1967 có 5 nước gia nhập ASEAN là: Thái Lan, In đô nê xi a, Ma- lai – xi- a, Phi – lip –pin, Xin – ga –po.
  • Năm 1984 kết nạp Bru nây
  • Năm 1995 kết nạp Việt Nam
  • Năm 1997 kết nạp Mi an ma và Lào
  • Năm 1999 kết nạp Cam- pu- chia

=> Như vậy, trong 11 nước đã có 10 nước kết nạp ASEAN, chỉ còn duy nhất Đông-ti-mo chưa kết nạp vào tổ chức này.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa Lý 11