Đảng và nhà nước ta đã có những chính sách gì để xóa đói giảm nghèo?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Đảng và nhà nước ta đã có những chính sách gì để xóa đói giảm nghèo?

Bài làm:

  • Trợ cấp lương thực, tiền cho các hộ nghèo đói.
  • Hỗ trợ vay vốn cho các gia đình có hoàn cành khó khăn để xóa đói giảm nghèo.
  • Xây nhà tình thương
  • Hỗ trợ, đào tạo nghề cho người lao động
  • Giảm và miễn một số loại thuế….

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa Lý 11