Dựa vào bản đồ tự nhiên, hãy chứng minh khí hậu Ô –xtrây- li- a có sự phân hóa mạnh.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Dựa vào bản đồ tự nhiên, hãy chứng minh khí hậu Ô –xtrây- li- a có sự phân hóa mạnh.

Bài làm:

Khí hậu của Ô – xtrây – li – a phân hóa mạnh, chủ yếu là phân hóa theo địa hình.

Đi từ Tây sang Đông, địa hình được chia làm ba khu vực: Cao nguyên, miền đất thấp và vùng đất cao – dãy Trường Sơn Ô - xtrây –li-a

Khí hậu phần lớn lãnh thổ là hoang mạc, tuy nhiên có sự thay đổi từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây.

Cảnh quan đa dạng, có nhiều loại động thực vật bản địa quý hiếm.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021