Dựa vào hình 12.5, hãy phân tích để thấy rõ tính hiện đại của các trang trại nông nghiệp ở Ô – xtrây-li-a?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Dựa vào hình 12.5, hãy phân tích để thấy rõ tính hiện đại của các trang trại nông nghiệp ở Ô – xtrây -li -a?

Bài làm:

Nền nông nghiệp ở Ô – xtrây -li -a hiện đại, trình độ kĩ thuật cao, chăn nuôi chiếm 60% giá trị sản xuất nông nghiệp.

Chỉ chiếm 5,6% lực lượng lao động, nhưng chiếm 25% giá trị xuất khẩu.

Sản xuất và xuất khẩu nhiều lúa mì, len, sữa và thịt bò.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021