Khí hậu Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Khí hậu Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế?

Bài làm:

Thuận lợi: Lượng bức xạ lớn, nhiệt độ cao quanh năm độ ẩm dồi dào, lượng mưa phong phú: trồng lúa nước và phát triển nông sản nhiệt đới khác ( cây công nghiệp, ăn quả, chăn nuôi, thủy sản).

Khó khăn: Khí hậu nóng ẩm cũng là điều kiện để sâu bệnh phát triển mạnh, nóng lắm mưa nhiều làm cho một số cây trồng vật nuôi không thích nghi được. Nhiều loại sâu bệnh phát triển mạnh,gia cầm nhiễm bệnh chết hàng loạt.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021