Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( Kinh tế) P2

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( Kinh tế) P2 . Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 11. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Điều kiện thuận lợi nào sau dây để Trung Quốc phát triền các ngành công nghiệp truyền thống?

 • A. Có tài nguyên khoáng sản phong phú, trữ lượng lớn.
 • B. Là các ngành phát triển từ lâu.
 • C. Lao động giá rẻ và thị trường tiêu thụ rộng lớn.
 • D. Tất cả các điều kiện trên.

Câu 2: Những ngành công nghiệp có thể tăng nhanh năng suất đáp ứng nhu cầu người dân và xuất khẩu mà Trung Quốc chú ý phát triển là

 • A. khai thác khoáng sẳn, chế biến hải sản.
 • B. chế tạo máy, điện tử, hoá dầu, ô tô và xây dựng.
 • C. hàng không vũ trụ, công nghệ sử dụng năng lượng vũ trụ.
 • D. chế biến thực phẩm, ngành dệt, giấy.

Câu 3: Những ngành công nghiệp nào sau đây góp phần quyết định đối với việc chế tạo thành công tàu vũ trụ ở Trung Quốc?

 • A. Điện tử, cơ khí chính xác, chế tạo máy.
 • B. Luyện kim đen, luyện kim màu, công nghiệp năng lượng.
 • C. Công nghiệp hóa chất, luyện kim, chế tạo máy
 • D. Công nghiệp sản xuất vật liệu, chế tạo thực phẩm cao cấp

Câu 4: Ý nào sau đây không phải là biện pháp cải cách trong nông nghiệp của Trung Quốc ?

 • A. Giao quyền sử dụng đất cho nông dân.
 • B. Xây dựng mới đường giao thông.
 • C. Phòng chống khô hạn và lũ lụt.
 • D. Đẩy mạnh phát triển ngành chăn nuôi.

Câu 5: Sản phẩm nào của ngành trồng trọt chiếm vị trí quan trọng ở Trung Quốc ?

 • A. Cây công nghiệp lâu năm.
 • B. Cây công nghiệp hàng năm.
 • C. Cây lương thực.
 • D. Hoa màu.

Câu 6: Yếu tố nào sau đây góp phần quyết định cho việc chế tạo thành công tàu vũ trụ của Trung Quốc?

 • A. Phát triển ngành công nghiệp kỹ thuật cao.
 • B. Chính sách kinh tế thị trường.
 • C. Chính sách mở cửa.
 • D. Công cuộc hiện đại hóa đất nước.

Câu 7: Ngành công nghiệp kỹ thuật cao của Trung Quốc không phải là ngành nào sau đây?

 • A. Sản xuất ô tô.
 • B. Điện tử.
 • C. Cơ khí chính xác.
 • D. Sản xuất máy móc tự động.

Câu 8: Điều kiện nào sau đây giúp cho đồng bằng Đông Bắc, Hoa Bắc của Trung Quốc trồng nhiều lúa mì?

 • A. Nguồn lao động dồi dào.
 • B. Đất đai màu mỡ.
 • C. Khí hậu ôn đới gió mùa.
 • D. Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng với cơ cấu nông nghiệp Trung Quốc?

 • A. Cây lương thực có sản lượng đứng đầu thế giới.
 • B. Ngành trồng trọt chiếm ưu thế.
 • C. Ngành chăn nuôi có tỉ trọng ngày càng tăng.
 • D. Cây công nghiệp chiếm vị trí quang trọng.

Câu 10: Ý nào sau đây không phải là chiến lược phát triển công nghiệp của Trung Quốc?

 • A. Thay đổi cơ chế quản lý.
 • B. Thực hiện chính sách mở cửa.
 • C. Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.
 • D. Ưu tiên phát triện công nghiệp truyền thống.

Câu 11: Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc tập trung chủ yếu ở

 • A. Miền Tây.
 • B. Miền Đông.
 • C. Ven biển.
 • D. Gần Nhật Bản và Hàn Quốc.

Câu 12: Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Trung Quốc là

 • A. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Quảng Châu, Trùng Khánh.
 • B. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương.
 • C. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Nam Kinh, Phúc Châu.
 • D. Bắc Kinh, Thượng Hải, Vũ Hán, Lan Châu, Thành Đô.

Câu 13: Ngành công nghiệp nào sau đây của Trung Quốc đứng đầu thế giới?

 • A. Công nghiệp khai thác than.
 • B. Công nghiệp chế tạo máy bay.
 • C. Công nghiệp đóng tàu.
 • D. Công nghiệp hóa dầu.

Câu 14: Sản phẩm nông nghiệp của miền Tây Trung Quốc là

 • A. Cây công nghiệp lâu năm.
 • B. Cây công nghiệp hàng năm.
 • C. Chăn nuôi cừu.
 • D. Nuôi lợn và gia cầm.

Câu 15: Nguyên nhân nào sau đây làm cho bình quân lương thực theo đầu người của Trung Quốc thấp?

 • A. Sản lượng lương thực thấp.
 • B. Nông nghiệp không được chú trọng.
 • C. Thiên tai, mất mùa.
 • D. Dân số đông.

Câu 16: Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc đứng thứ 3 thế giới, sau các quốc gia nào?

 • A. Nhật Bản, Hoa Kì.
 • B. Hoa Kì, CHLB Đức.
 • C. Hoa Kì, LB Nga.
 • D. Nhật Bản, CHLB Đứ

Câu 17: Đồng bằng ở Trung Quốc có điểu kiện tự nhiên thuận lợi nhất để trồng củ cải đường là

 • A. Đông Bắc.
 • B. Hoa Bắc.
 • C. Hoa Trung.
 • D. Hoa Nam.

Câu 18: Loại gia súc được nuôi nhiều nhất ở miền Tây Trung Quốc là

 • A. Bò.
 • B. Dê.
 • C. Cừu.
 • D. Ngựa.

Câu 19: Vùng nông thôn ở Trung Quốc phát triển mạnh ngành công nghiệp nào?

 • A. Công nghiệp cơ khí.
 • B. Công nghiệp dệt may.
 • C. Công nghiệp luyện kim màu.
 • D. Công nghiệp hóa dầu.

Câu 20: Các ngành công nghiệp ở nông thôn phát triển mạnh dựa trên thế mạnh về

 • A. Lực lượng lao động dồi dào và nguyên vật liệu sẵn có.
 • B. Lực lượng lao động có kĩ thuật và nguyên vật liệu sẵn có.
 • C. Lực lượng lao động dồi dào và công nghệ sản xuất cao.
 • D. Thị trường tiêu thụ rộng lớn và công nghệ sản xuất cao.

Câu 21: Trung Quốc có điều kiện thuận lợi nào để phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng?

 • A. Thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài.
 • B. Có nhiều làng nghề với truyền thống sản xuất lâu đời.
 • C. Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng.
 • D. Nguồn lao động đông đảo, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Câu 22: Trung Quốc không áp dụng chính sách, biện pháp nào trong cải cách nông. nghiệp?

 • A. Giao quyền sử dụng đất cho nông dân.
 • B. Cải tạo, xây dựng mới đường giao thông, hệ thống thủy lợi.
 • C. Đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, phổ biến giống mới.
 • D. Tăng thuế nông nghiệp.

Câu 23: Trung Quốc đứng hàng đầu thế giới về các sản phẩm nông nghiệp nào?

 • A. Lương thực, củ cải đường, thủy sản.
 • B. Lúa gạo, cao su, thịt lợn.
 • C. Lương thực, bông, thịt lợn.
 • D. Lúa mì, khoai tây, thị bò.

Câu 24: Cây trồng chiếm vị trí quan trọng nhất vầ diện tích và sản lượng ở Trung Quốc là

 • A. Cây công nghiệp.
 • B. Cây lương thực.
 • C. Cây ăn quả.
 • D. Cây thực phẩm.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( Kinh tế)


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( Kinh tế) P1
 • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021