Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 5: Một số vấn đề của Châu Phi (P1)

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 5: Một số vấn đề của Châu Phi (P1). Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 11. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Ở châu Phi, giao thông nội địa gặp nhiều khó khăn là do:

 • A. Hoang mạc rộng lớn, rừng rậm, núi cao vây bọc lãnh thổ.
 • B. Nhiều sông, địa hình bị cắt xẻ, khó xây dựng hệ thống giao thông.
 • C. Khí hậu ẩm ướt lầy lội, khó phát triển đường bộ.
 • D. Khí hậu mùa đông lạnh giá, sông ngòi đóng băng.

Câu 2: Nhân tố tự nhiên nào sau đây gây khó khăn cho đời sống của người dân châu Phi?

 • A. Khí hậu khô hạn, nguồn nước khan hiếm.
 • B. Đồng bằng ít ỏi, đất sản xuất bị thu hẹp dần.
 • C. Nạn phá hoại mùa màng của côn trùng.
 • D. Tất cả các yếu tố trên.

Câu 3: Tỉ suất tăng dân sô' tự nhiên của châu Phi năm 2005 tương ứng với chỉ sô' nào dưới đây?

 • A. 1,8%.
 • B. 2%.
 • C. 2,3%.
 • D. 3%

Câu 4: Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan

 • A. rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ổm và nhiệt đới khô
 • B. hoang mạc, bán hoang mạc và cận nhiệt đới khô
 • C. hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan
 • D. rừng xích đạo, cận nhiệt đới khô và xavan

Câu 5: Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi

 • A. khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn
 • B. khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh
 • C. khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác.
 • D. trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác.

Câu 6: Châu Phi có tỉ lệ người HIV cao nhất thế giới là do:

 • A. Có ngành du lịch phát triển.
 • B. Trình độ dân trí thấp.
 • C. Xung đột sắc tộc.
 • D. Nhiều hủ tục chưa được xóa bỏ.

Câu 7: Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi đã

 • A. đem lại lợi nhuận cho các nước có tài nguyên.
 • B. mang lại lợi nhuận cao cho người dân châu phi.
 • C. Mang lại lợi nhuận cao cho các công ty tư bản nước ngoài.
 • D. đem lại lợi nhuận cho người lao động.

Câu 8: Tài nguyên nào sau đây hiện đang bị khai thác mạnh ở châu Phi?

 • A. Khoáng sản và thủy sản
 • B. Khoáng sản và rừng
 • C. Rừng và thủy sản.
 • D. Đất và thủy sản.

Câu 9: Do đặc điểm địa hình nào của Châu Phi khiến sản xuất nông nghiệp ở đây gặp nhiều khó khăn.

 • A. Nhiều hoang mạc rộng lớn
 • B. Ít đồng bằng lớn
 • C. Nhiều đồng cỏ Xa van
 • D. Khí hậu khô, nóng

Câu 10: Nguyên nhân chính làm cho nền kinh tế châu Phi kém phát triển:

 • A. Nghèo tài nguyên thiên nhiên.
 • B. Thiếu lao động có trình độ
 • C. Khủng bố chính trị.
 • D. Thiếu khả năng quản lí nền kinh tế.

Câu 11: Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là

 • A. Cạn kiệt tài nguyên , thiếu lực lượng lao động
 • B. Già hóa dân số, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp
 • C. Trình độ dân trí thấp, đói nghèo, bệnh tật, xung đột sắc tộc
 • D. Các nước cắt giảm viện trợ, thiếu lực lượng lao động

Câu 12: Để phát triển nông nghiệp, giải pháp cấp bách đối với đa số các quốc gia ở châu Phi là

 • A. Mở rộng mô hình sản xuất quảng canh.
 • B. Khai hoang để mở rộng diện tích đất trồng trọt.
 • C. Tạo ra các giống cây có thể chịu được khô hạn.
 • D. Áp dụng các biện pháp thủy lợi để hạn chế khô hạn.

Câu 13: Qúa trình tích lũy vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước, các quốc gia Châu Phi đang gặp nhiều khó khăn:

 • A. Thiếu nguồn khoáng sản quí hiếm như: đồng, vàng, kim cương….
 • B. Tài nguyên nông – lâm sản không đáng kể
 • C. Nguồn nguyên liệu dầu khí hiếm hoi
 • D. Nguồn nông, lâm, khoáng sản xuất khẩu ở dạng sơ chế, giá trị thấp.

Câu 14: Châu Phi giáp với đại dương, biển và châu lục nào sau đây?

 • A. Thái Bình Dương - Đại Tây Dương, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, vịnh Ca-ri- bê.
 • B. Đại Tây Dương - Ấn Độ Dương, châu Á, châu Âu, biển Địa Trung Hai.
 • C. Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, châu Á, châu úc, Biển Đông.
 • D. Đại Tây Dương - Ấn Độ Dương, châu Á, châu Mĩ, vịnh Mê-hi-cô.

Câu 15: Lãnh thể châu Phi phân bố 2 bên đường xích đạo và nằm gọn trong những đới khí hậu nào sau đây?

 • A. Ôn đới Bắc bán cầu và nhiệt đới Nam Bán cầu.
 • B. Nhiệt đới Bắc bán cầu và cận nhiệt đới Nam bán cầu.
 • C. Nhiệt đới, cận nhiệt đới Bắc bán cầu và Nam bán cầu.
 • D. Ôn đới Nam bán cầu và cận nhiệt đới Bắc bán cầu.

Cău 16: Phần lớn lãnh thổ của châu Phi là

 • A. Hoang mạc, bán hoang mạc và Xa-van.
 • B. Đồng bằng phì nhiêu, rừng rậm nhiều gỗ tốt.
 • C. Hoang mạc xen kẽ đồng bằng màu mờ.
 • D. Cao nguyên rộng lớn và các cánh đồng đá.

Câu 17: Hoang mạc Xa-ha-ra phía Bắc và Ca-la-ha-ri ở phía nam của châu Phi đều phân bố ở

 • A. cùng nằm trên đường chí tuyến Bắc.
 • B. cùng nằm trên đường chí tuyến Nam.
 • C. trên đường xích đạo.
 • D. trên đường chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

Câu 18: Sông nào sau đây ở châu Phi chảy qua được nhiều quốc gia nhất?

 • A. Sông Côn-gô (Congo).
 • B. Sông ồ-ran-gơ (Orange).
 • C. Sông Nin (Nil).
 • D. Sông Mô-dăm-bich (Mozambie).

Câu 19: Tài nguyên được khai thác mạnh mẽ nhất ở châu Phi là

 • A. khoáng sản và cát thuỷ tinh.
 • B. khoáng sản và rừng.
 • C. Đất nông nghiệp và nguồn nước
 • D. tài nguyên cát và du lịch

Cảu 20: Eo biển có giá trị giao thông nằm ở Bắc Phi nối Đại Tây Dương với Địa Trung Hải là

 • A. Pa-na-ma.
 • B. Bê-ring.
 • C. Ma-lắc-ca
 • D. Gi-bran-ta.

Câu 21: Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự gia tăng dân số nhanh ở châu Phi?

 • A. Thu nhập thấp - đời sống nghèo nàn.
 • B. Trình độ dân trí thấp - xã hội còn nhiều hủ tục.
 • C. Độ tuổi sinh đẻ chiếm tỉ trọng cao trong dân số.
 • D. Tất cả các nguyên nhân trên.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 5: Một số vấn đề của Châu Phi


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 5: Một số vấn đề của Châu Phi (P2)
 • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm địa lí 11