Quan sát hình 2 và thông tin trong mục 2, em hãy nêu hậu quả do động đất gây ra

  • 1 Đánh giá

2. Động đất

1/ Quan sát hình 2 và thông tin trong mục 2, em hãy nêu hậu quả do động đất gây ra?

2/ Quán sát các hình sau, hãy cho biết những hành động đúng khi động đất xảy ra?

Bài làm:

1/ Hậu quả do động đất gây ra:

  • Đổ nhà cửa, các công trình xây dựng
  • Có thể gây nên lở đất, biến dạng đáy biển, làm phát sinh sóng thần khi xảy ra ở biển.
  • Gây thiệt hại về người và của,...

2/ Tất cả những hành động đều đúng.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức