Trắc nghiệm địa lí 6 bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 6 Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo) . Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hai đồng bằng hình thành do phù sa sông quan trọng nhất ở nước ta là

 • A. Sông Thái Bình, sông Đà
 • B. Sông Cả, sông Đà Nẵng
 • C. Sông Cửu Long, sông Hồng
 • D. Sông Mã, sông Đồng Nai

Câu 2: Cao nguyên khác núi ở đặc điểm nào

 • A. Độ cao trên 500 m
 • B. Có sườn dốc
 • C. Bề mặt bẳng phẳng hoặc hơi lượn sóng
 • D. Thuận lợi cho trồng các cây công nghiệp lâu năm

Câu 3: Cao nguyên là dạng địa hình có độ cao tuyệt đối là:

 • A. Từ 300 – 400m
 • B. Từ 400- 500m
 • C. Từ 200 – 300m
 • D. Trên 500m

Câu 4: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết đồng bằng nào dưới đây được gọi là đồng bằng bào mòn?

 • A. Đồng bằng A-ma-dôn
 • B. Đồng bằng sông Cửu Long
 • C. Đồng bằng châu Âu
 • D. Đồng bằng Hoàng Hà

Câu 5: Độ cao tương đối của đồi là:

 • A. Từ 200 -300m
 • B. Từ 400- 500m
 • C. Từ 300 – 400m
 • D. Dưới 200 m

Câu 6: Dạng địa hình chuyển tiếp giữa núi và đồng bằng gọi là

 • A. Cao nguyên
 • B. Núi già
 • C. Trung du
 • D. Sơn nguyên

Câu 7: Vùng đồi tập trung lớn gọi là đồi bát úp của nước ta thuộc:

 • A. Trung du Bắc Bộ
 • B. Cao nguyên nam Trung Bộ
 • C. Thượng du Bắc Trung Bộ
 • D. Đông Nam Bộ

Câu 8: Bình nguyên (đồng bằng) có độ cao tuyệt đối thường dưới

 • A. 200 m.
 • B. 300 m.
 • C. 400 m.
 • D. 500 m.

Câu 9: Dựa vào nguyên nhân hình thành, người ta phân các đồng bằng ra mấy loại chính?

 • A. 2 loại.
 • B. 3 loại.
 • C. 4 loại.
 • D. 5 loại.

Câu 10: Bình nguyên thuận lợi cho việc:

 • A. trồng cây lương thực và cây công nghiệp lâu năm.
 • B. trồng cây thực phẩm và chăn nuôi gia súc lớn.
 • C. trồng cây lương thực và thực phẩm.
 • D. trồng cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình đồi?

 • A. Là dạng địa hình nhô cao.
 • B. Có đỉnh tròn, sườn dốc.
 • C. Độ cao tương đối thường không quá 200m.
 • D. Thường tập trung thành vùng.

Câu 12: Cao nguyên rất thuận lợi cho việc:

 • A. trồng cây thực phẩm và chăn nuôi gia súc, gia cầm.
 • B. trồng cây công nghiệp và cây lương thực.
 • C. trồng cây lương thực và chăn nuôi gia súc.
 • D. trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc lớn

Câu 13: Châu thổ được hình thành do

 • A. Khu vực ven biển có cửa sông nông
 • B. Sông nhỏ, thủy triều yếu
 • C. Phù sa các sông lớn bồi đắp
 • D. Cát biển bồi tụ
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)


 • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021