Trắc nghiệm địa lí 6 bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 6 Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Núi lửa thường có dạng

 • A. Hình nón cụt
 • B. Hình tròn
 • C. Hình phễu
 • D. Hình tam giác

Câu 2: Quanh các vùng núi lửa đã tắt, dân cư thường tập trung đông vì ở đó có

 • A. Nhiều đất đai màu mỡ
 • B. Nhiều hồ cung cấp nước
 • C. Nhiều khoáng sản
 • D. Khí hậu ấm áp quanh năm

Câu 3: Ý nào sau đây không đúng với tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất?

 • A. Các lớp đá bị uốn nếp hay đứt gãy.
 • B. Làm cho địa hình nâng lên hay hạ xuống.
 • C. Xâm thực, xói mòn các loại đá.
 • D. Gây ra hiện tượng động đất, núi lửa.

Câu 4: Nội lực tạo ra hiện tượng gì?

 • A. Động đất, núi lửa
 • B. Sóng thần
 • C. Lũ lụt
 • D. Phong hóa

Câu 5: Bộ phận nào sau đây không phải của núi lửa:

 • A. Miệng
 • B. Cửa núi
 • C. Mắc-ma
 • D. Dung nham

Câu 6: Biện pháp nào sau đây không phải để hạn chế thiệt hại do động đất gây ra:

 • A. Xây nhà chịu chấn động lớn.
 • B. Lập trạm dự báo
 • C. Nghiên cứu dự báo sơ tán dân.
 • D. Chuyển đến vùng có nguy cơ động đất

Câu 7: Vành đai lửa lớn nhất hiện nay trên thế giới với gần 300 núi lửa còn hoạt động là

 • A. vành đai lửa Địa Trung Hải.
 • B. vành đai lửa Ấn Độ Dương,
 • C. vành đai lửa Đại Tây Dương.
 • D. vành đai lửa Thái Bình Dương.

Câu 8: Ý nào sau đây không đúng với tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất?

 • A. Các lớp đá bị uốn nếp hay đứt gãy.
 • B. Làm cho địa hình nâng lên hay hạ xuống.
 • C. Xâm thực, xói mòn các loại đá.
 • D. Gây ra hiện tượng động đất, núi lửa.

Câu 9: Quá trình nào sau đây không phải là quá trình ngoại lực?

 • A. Nâng cao địa hình
 • B. Xâm thực.
 • C. Xói mòn
 • D. Phong hoá.

Câu 10: Mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực là:

 • A. Đối nghịch.
 • B. Hỗ trợ.
 • C. Lần lượt.
 • D. Không có liên hệ.

Câu 11: Quá trình nào sau đây không phải là quá trình ngoại lực?

 • A. Xói mòn.
 • B. Xâm thực.
 • C. Nâng lên hạ xuống.
 • D. Phong hoá.

Câu 12: Nấm đá là dạng địa hình được hình thành do tác động của nhân tố ngoại lực nào?

 • A. Băng hà.
 • B. Gió.
 • C. Nước chảy.
 • D. Sóng hiển.

Câu 13: Hiện nay, trên Trái Đất có khoảng trên bao nhiêu núi lửa hoạt động?

 • A. 200.
 • B. 300.
 • C. 400.
 • D. 500.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt trái đất


 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021